Toto sezení je v hloubce ducha, kdy duch svatý ovívá pláně mého ducha a toto vše, stéká až do této úrovně.

V tomto sezení jsme ovíváni touto Boží láskou, mocí. Někdo v tomto sezení může velice silně vnímat toto vanutí. Každopádně tyto sezení jsou velice hojivá a zároveň v jasnozřivosti ducha, se dívám na Váš vývoj a jaksi informace atd., které jsou zde uvolněny. Jsou hlubokým pohledem na vaši cestu jaksi zcela jinak.

Tyto proudy světla ducha jsou povzbuzující a v tomto vylívání, jaksi dostanete pohled z toho vanutí.

Tedy nad tělesné a nad duševní, které vám dají pohled z cela jiného úhlu. V tomto sezení jsem v silném vanutí Ducha svatého v přímém vyzařování. I když reálně fyzicky přijdete na toto sezení, odehrává se v duchovní svaté pláni, kde se sám probuzeně musím nacházet, abych vám záznam vhledu mohl předat. Toto sezení vám dá, zcela jiný rozměr vnímání vaší cesty.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Vyrovnávací hodnota je 8 999 Kč