Kontakt

Kontakt2018-11-20T11:50:56+00:00

Tomáš Borl

Jméno a Přímení (povinné)

Váš Email (povinné)

Předmět

Vaše Zpráva

Přátelé pokud cítíte že chcete jen ze srdce přispět , můžete na tento účet:

Fio Banka: 2501480953 / 2010

Píšu vám pár řádků o mé cestě. Mnoho lidí vám řekne, že by se to mělo dělat zadarmo, neboť to je dar a služba lidu. Pokud se člověk plně věnuje této formě bytí a věnuje jí právě tolik času, aby se rozvíjel a otevřel svou cestu, tak to stojí mnoho úsilí a také mnoho soustředění a také odříkaní. Nepovažoval jsem nikdy, že bych prvotně otevíral cestu ostatním, ale cesta si mne nasměrovala sama (viz. článek O Mě) a tak jsem kráčel ke své vlastní tváři, která je uvnitř nás a za ní je pak ještě mnohé a tak nekonečné světlo, které nás zahaluje a přesahuje.

Jdu již touto cestou mnoho let a nejen teď a tady. Ta cesta je můj život, protože ta tajemná krása, která dlí uvnitř nás je dar nad všechny dary. Najednou se vám otevře pomoc i pro ostatní a tak dary, které přicházejí ve formě hlubokých milostí a darů můžete předávat dál. Po x letech jsem plně zpoplatnil svá sezení, nikoliv ty dary, které nejsou darem ode mě, ale zpoplatnil jsem svůj čas a zkušenosti. Abych měl dostatečný odpočinek a když se mi třeba něco v domácnosti porouchá, abych to případně mohl opravit či pořídit nové. Prostě fyzický život.

Víte, já jsem do té krásné osvěty světla investoval sebe a mnoho svých prostředků, a tak to stále dělám. Pobýval jsem mnoho let velice skromně na 24m2, v bytě kde okno mělo velký dar a to takový, že nemělo pohled ven, ale do zdi a a tak hloubka mě samého byla mnohem blíže než svět samotný. Odevzdal jsem pro svou cestu maximum.

Proč o tom píši? Je to k pochopení pro ty druhé, které si myslí, že vy korunky nepotřebujete, ale oni právě jsou v té iluzi. Já stále naplňuji svou pozemskou cestu a žiji v tomto světě také. Využívám veškerých služeb tohoto světa jako každý smrtelník, také peru v pračce, oblékám se, chodím k zubaři, platím za elektřinu, sportuji, komunikuji s vámi přes internet, platím nájem, povinné odvody, jím a mnoho dalšího… Tak jistě chápete, že v tomto světě jsou peníze určitý druh energie, kterou především potřebuje naše tělesná schránka, která je tak křehká.

Víte, náboženství schraňuje největší bohatství a získalo ho dosti nedobrovolně. Mnoho dnešních Guru říká, že pracuje zadarmo, ale věřte, není tomu tak. Získávají korunky formou darů či dědictví a nejsou to malé dary, takže vše má své podoby a další. Spoustě lidem nepřijde divné, že chodí do kina na spoustu filmů, platí za jídlo v restauracích, za kosmetiku, auta, prostě za vše, co k životu patří. Nynější systém je tak zatím vybudovaný.

Tyto řádky jsem napsal z celého svého srdce, neboť duchovní cesta a život v poznání je dar a v něm kráčet stále budu. Své skutky těm, kteří to nutně potřebují, budu stále tak konat, ale není to již možné jako dřív a v takovém počtu, neboť můj čas má v této úrovni také svůj tikot hodin a není nekonečný. Je to však o hluboké důvěře, neboť každý může věnovat čas tomu druhému a také ho odměnit, neboť i to je láska. Práce na sobě je i práce pro druhé a rozhodnutí, že chci někam dojít, je práce a nemůžu jen očekávat, že vše mi v životě spadne do klína. Mě nespadlo a velký kus cesty jsem musel odpracovat v hloubce nejen sebe, ale i v tom fyzickém světě. Přesto jsem nikdy nelitoval, že penízky plynou, to je o tom, jak moc velkou jim dáváte důležitost a jak moc žijete štěstí.

Děkuji, že mi nespadlo, neboť mnoho jsem díky tomu poznal a rozvinul sebe uvnitř, neboť žít vnitřně ven má hlubší záběr a směr. Víte, i já jsem v životě musel udělat mnoho rozhodnutí právě i v té hmotné úrovni abych došel a šel tam, kde jsem. Věřte, že to, co je uvnitř nás, je velké a změna života je tak mocná. Ta melodie duše je tak blahodárná, ta melodie srdce je láska. Život má mnoho podob, nejsme jen podoba složená z uhlíku a tělesných funkcí. Jsme více duchem než tělem. Jsme více myšlenkou než tělem.

Z hlubokou úctou k vám všem Tom❤️