O Tomášovi

P

řátelé, strůjci svého života, osudu jsme rozhodně každý z nás. Strůjci jsme v tom nekonečném koloběhu života. Strůjce svého života jsi ty i já.

Buďme nejlepšími strůjci svého osudu. Přátelé, zdravím, můj čas v životě pokročil a je mnoho co napsat o své cestě života. To, jak věci, které se nám zdají, že neexistují, tak zcela jasně existují. Můj život od začátku měl nádech toho tajemství v nás, které jsem cítil, jen jsem určitým událostem neporozuměl, až přišlo mnoho porozumění a zážitků, které mě zcela a jasně nasměrovaly do svého středu. To, kdo jsem já.

Neboť odmala cítíte to něco, co je ve vás tak silné, ale jste najednou tady v tomto světě, ve kterém se rozkoukáváte a nevíte najednou kde a co je ta cesta, protože vás učí svět úplně jinou rovinu.

Můj příběh budu pro vás psát dál, abyste věděli, že každý z vás může dosáhnout životního a duchovního štěstí. Přátelé, nejde zde o žádné náboženství, zde jde o čistou cestu poznání a duchovní složka je jasnou složkou nás všech. Web a Facebook vzniknul na základě mé cesty a mých zkušeností, je to sama životní cesta, kterou jsem začal prohlížet, a tím jsem ji mohl prohlédnout, co je i za ní, a to mně dává tu lehkost života a nekonečnou radost ze samotného poznání.

Přirozené nahlížení sám do sebe přináší velké poznání, díváte se do velké nekonečné studny, ve které se hluboce koupete a vlastně ji vůbec nechápete, ale musíte vydržet a směrovat svou mocnou energii, kterou každý v sobě máte do tohoto bodu poznání. Totiž zavřou se dveře iluze a začne se ve vás probouzet pravda o vás a dál.

Víte, ta síla je v nás a je veliká a má nekonečné působení, neboť je napájena ze samotného nekonečného zdroje. Vždy jsem cítil, že ta každodenní všednost tohoto života má větší a hluboký význam, že ten život má mnohem větší potencionál a krásu, která nás zcela a absolutně přesahuje.

Dnes zcela vím, že náš život má nekonečnost, totiž najednou když se probudíte vidíte mnohem více.

Jde o to, abyste v životě dali možnost tohoto poznání dosáhnout, vždyť život každého z nás má velkou hodnotu a je vzácný.

V každém z vás je velké tajemství, které čeká na vás samotné – jste to vy a zatím vy se začne odvíjet poznání do nejzazších koutů, které vás ani v životě nemohou napadnout.

Nejdůležitější je dosáhnout samotné čisté esence přirozenosti, to je moc důležité. Víte, řádky, které pro vás píši jsou má dosažení, vždy jsem cítil, že jádro musí být poznané samo sebou, tím nejčistějším zrakem života.

Víte, jsem moc rád, že se dnes mohu s vámi dělit o zkušenosti, které vyvěrají ze mě samotného a tedy z nekonečna, neboť každý jste strůjce tohoto poznání.

Ten život vychází čistý a to je to poznání sebe samotného. Zde je jasná tvář toho, kdo jste. Je to stav bez jakékoliv přehrady a stínu, je to samotný stav. Zde je jasno stále.

Hlubokým zřením vnímáte tak silnou a hlubokou minulost. Hlubokým zřením vnímáte jedinečnou přítomnost a jste to stále více vy. Každým hlubším zřením se stává vědomí čisté a průzračné. Je to ta nejčistší přirozenost a naše jedinečné bytí. V nás je ta nekonečnost. Přátelé, strůjci svého života, osudu jsme rozhodně každý z nás. Strůjci jsme v tom nekonečném koloběhu života. Strůjce svého života jsi ty i já. Buďme nejlepšími strůjci svého osudu.

Život každého z nás by měl být pohodový.

Plný radosti a nekonečného přátelství každého z nás a nekonečná pokora, pokora a stále pokora.
Nic nám nepatří, vše je jen na chvíli, na chvilku nám patří náš život, ten má velkou hodnotu, ale i svou jasnou pomíjivost.

Na své cestě jsem prošel mnohým a má cesta není vedena žádným specifickým učením a není ovlivněna náboženskou cestou nebo určitou filozofií nebo ezoterickým směrem a to proto, že jsem od začátku své cesty vnímal cestu uvnitř bez zaujetí vnějšího učení či cestou.

To vnitřní přišlo jasné se mnou už na cestu pozemskou. Je fakt, že sem třeba přečetl nějakou knihu, či se nechal inspirovat nějakým hlubokým vnějším faktorem, ale spíše řádu hlubokého a mystického, tedy třeba opravdu o nějakou hlubokou událost, kterou jsem uvnitř sebe vnímal a přišla z venčí formou textu vysoce duchovního od skutečných dávných mystiků.

Však vím jednu moc důležitou věc, že cesta je důležitá ve vedení z nitra a srdce, které se slévá s duší a vzniká jakýsi princip uceleného vědomí, který se ve vás musí plně rozsvítit, to je cesta, kterou lidem otevírám a nechávám ji rozkvétat, protože toto není o nějakém učení či mantrování, ale hluboká cesta k sobě a ke slévání, které se vyúsťuje v další slévání a tavení. Ta je jen ve vás a já vám k ní mohu pomoci a přenésti vás do stavu jedinečného poznání. Tak jako za spousty let vzniklo mnoho učení a spousty stupňů Duchovní Jógy,  Mantry, spousty východního učení, indický Guru a další, americké léčení a léčitelé z Filipín a mohl bych jmenovat dále, nikde jsem nebyl a nikdy jsem si nevybral specifické učení a směr, nikdy jsem nemantroval a spousty jiné nauky.

Určitě tyto duchovní nauky mají dlouhou historii, ale nemusí již mít dávno svou platnost a účinnost na vše a na všechny a to je zcela pravda. Mnoho záleží, jestli je zde ještě skutečná cesta, kterou mohl časem i vítr s těchto textů odvát. Ta cesta je ve vás, je v té nejpřirozenější podobě a je to průhlednost průhlednosti, je to jednota vědomí, které posléze má tak hluboký vliv na vývoj života, že život sám vás začne přesahovat tou jedinečnou cestou vědomí, neboť takto roztavené a rozpálené nitro se sleje a vytvoří prastarou konzistenci nitra, tedy to, co dlouho bylo oddělené, dosahuje mimořádného slévání, a to má pak absolutní vliv ve všech směrech, bez tohoto dosáhnutí to nejde.

Tato otevření jsem zřel na své cestě tak jasně a zřetelně, zrnko po zrnku, abych tím mohl projít a dosáhnout toho zcela vědomě a tak poté mohu na tuto cestu pomoci i ostatním. Je to výjimečná cesta, která přichází z vnitřních toků duchovního bytí a samotné podstaty. Tím má jasný a zřetelný původ a to z té nejvyšší čistoty.

Mnoho z vás jste porozuměli, že cesta z duchovní oblasti je jistou cestou čistou. Nebudu říkat, že učím, ale že je postupně ve vás nechávám rozkvétat. Je to cesta jasnosti. Jen řeknu v té nejvyšší pokoře, že má cesta není zcela jedinou na této Zemi, neboť řek je zcela vylito více i v jiných směrech a oblastech naší Země. Jen vím, z jaké přízně přichází, vím odkud pramení a vím že je čistá a vede k hlubokému stavu rozpomenutí, sjednocení vědomí a hlubokým a jedinečným stavům tavení. Tato tavení jsou mou jedinečnou cestou, která mi byla v té nejvyšší prozřetelnosti otevřena. Nenosím duchovní oblečení, lidé se mi klanět nemusí při našich setkáních a přesto kráčím v té nejkrásnější cestě, která je naplněna hloubkou srdce, které je nekonečné a kráčím v jednom nejkrásnějším proudu lásky, který nás všechny přesahuje a mé duchovní bytí se vylévá do prostoru Prapůvodního trůnu, kde se pojí a vylévá to nejtajemnější a starověké srdce. Zde čerpáte a vnímáte tu přesahující krásu, můj život je tak šťastný a vychází hluboce uvnitř mě a vylévá se do prostoru života i za něj. To je poznání a žití v naprosto procitlém vědomí, které je plně existující.

Určitě můžete čerpat kvalitní a hodnotné texty a informace ke své cestě, ale opravdu jen kvalitní, to rozeznávejte a ne moc dlouho a nekonečně, ale dejte hlubokou a jasnou pozornost sobě a tím se vám začnou časem otevírat zákony duchovní. Vždy jsem vnímal, že ta cesta je hluboce uvnitř mě a že potřebuje hlavně naprostou přítomnost mě samého a jasného sebepoznání, které trvalo několik let a stále trvá.

Děkuji za všechny, se kterými jsem se potkal, potkávám a že mohu předat to, co je v nás.