Srdce je nejlehčí a zároveň nejduchovnější.


Budeme se věnovat rozvoji srdce, neboť láska ovlivňuje náš život, ale také druhých.

Srdce je továrnou na zázraky, tedy otevření se těmto zázrakům.

Žít cestu štěstí a tedy ji skrze srdce naplňovat.

Dosahovat této vibrace.

Vibrace je to nejdůležitější.

V hlubokém napojení budeme spolu uvolňovat cestu, aby tato vibrace byla zcela jasná a zřetelná.

Naše setkávání je 4 krát v měsíci a to 3 – 4 hod.

V našem životě se může uskutečnit pouze to, čemu věříme z celého srdce! 

Probuzené srdce má mnoho stavů až po ty nejhlubší komnaty duchovních stavů.

Srdce, které je v tomto stavu žité má vysokou vibraci a vyzařuje tak hluboké energetické pole až na několik metrů a mnohem více a tím pozitivně mění vibraci našich životů a uvolňuje realitu.

Tato vzácná energie se tak šíří i do vnějšího okolí.

Stav srdce je cestou, která je jasným světlem a proměňuje a mění naše životy.

Srdce skutečně proměňuje a taví realitu.

Žiju tímto stavem mnoho životů a mnoho let teď.

Žít srdcem.

Žít srdcem znamená mluvit celým hrdlem touto vibrací .

Srdcem žít je život, který přináší veliké poznání tohoto stavu a je to samotné mystérium a hluboká mystika neboť zde jsou skutečné proměny a vnímání.

Žití frekvence a stavusrdce je velký zázrak.

Je třeba věnovat stavu srdce život, žít ho a on tento stav Vás absolutně promění.

Když srdcem žijeme to uvolňuje se hmota a to duch se stává skutečností.

Stav srdce je nejvyšší kmitočet života, který ohýbá hmotu a mění částice podle vibrace a stavu.

Stav srdce vibruje tak hluboce a ladně, že hmota srdci naslouchá.

Když hluboká cesta srdce vede cestu hmoty dějí se zázraky, které jsou hluboce duchovní.

Hluboká cesta srdce tak zároveň mění hmotu a formuje ji.

Celý život je stavem srdce.

Toto srdce a jeho stav je třeba žít.

Srdce je nejen vstupní branou do ráje, ale je také samotným stavem ráje.

V srdci kvetou nejvyšší stavy bytí a nejen to, srdce přínáší výjimečnou cestu.

Srdce pozvedá život a dává samotnou cestu ráje.

Je třeba praktikovat cestu srdce a plně ji důvěřovat neboť zde jsou nejvyšší esence ráje.

Srdce má skutečně ty nejhlubší božské esence.

Je zde Božské.

Praktikovat a plně ji žít.

Jsou zde tak vzácné esence které jsou plným životem.

Srdce se slévá ze samotným stavem duše, ducha a vzniká jedinečný stav.

Srdce taví hmotu a tím ji zcela proměňuje. Je to mystérium srdce.

Je třeba vstoupit plně do srdce neboť v srdci je samotné poznání. Srdce otevírá hmotu je třeba, ale skutečně jít za všechny iluze a jaksi vstoupit do samotného stavu srdce.

Srdce je stav ve kterém se žije plně a tak jasně. Srdce je stav bytí .

Srdce je tak hluboká a jasná vibrace která ohýbá vše co je pod ní a to ve veliké lásce.

Je třeba skutecně se stát vyzařujícím se stavem srdce.

Zde skutečně se otevírá to nejjasnější a nejvzácnější.

Srdce je tou vibrací, která nese hmotu a vede k těm nejhlubším duchovním stavům.

Srdce se slévá plně s cestou duše.

Je třeba říci, že cesta srdce má výjimečnou vibraci a to skutečně až po ty nejsvětejší. Cesta srdce je samotným zázrakem je jakousi hlubokou cestou a zároveň poznávání této cesty přináší to Božské a rajské.

Cesta srdce obsahuje samotný ráj a tedy žití v rajské zahradě stavu.

Cesta srdce není v žádném případě systémem a naukou, ale je hluboce jasným zdrojem, který je třeba žít v nás samých.

Cesta srdce otevírá hluboké a přirozené stavy až po ty nejsladší.

Srdce je samotný stav bytí, je zde mystérium pro všechny. Srdce je branou , cestou, žitím.

Je to vstup a samotné žití. Srdce nese velká tajemství a nahlížení .

Jsou ráje na Zemi a jsou ráje v rodinách, jsou ráje kdekoliv žijeme a je to tak skutečně možné.

Jsou ráje dané darem a krásou Země ,ale zároveň záleží jestli tento ráj vnímáme jako ráj.

Ráj skutečně může být kdekoliv, záleží na každém z nás.

Jeden opravdu skutečný ráj je srdce neboť zde proudí to Božské a stav srdce je složen opravdu jen s čisté lásky až po ty nejvyšší duchovní stavy.

Takže ze srdce vychází všechny ráje.

V srdci je skutečný stav a mimořádná vibrace lásky.

Ať jsme kdekoliv, ráj neseme vždy sebou, je to na nás a o nás.

Srdce je prostě Božský stav.

V srdci je to Božské.

Vývoj srdce, duše a ducha se nedá zastavit. Přícházíme pro velké poznání a cesta srdce je velkým, spojencem stavu duše a ducha neboť když srdce vibruje v tom mimořádném stavu lásky rozhýbává tak duši ,ducha a vše se sléva.

Prostě bez srdce to nejde je hybnou cestou duševních a duchovních stavů.

Cesta srdce je cestou pro kterou je zázrak skutečnost .

Poznávání srdce je dlouhodobý proces neboť jsou zde samotné stavy DNA Božství.

Makám na tomto poznání mnoho cest a zároveň i tento život.

Praktikovat cestu a vnímat co všechno tento mimořádný stav srdce je.

Je to Duchovno - vědecká cesta srdce a tím jak ji žiji jak tělem, duší a duchem stává se velkým živoucím stavem.

Jít a žít srdcem, být zcela tímto stavem, který vše slévá.

Zároveň se otevírá mimořádná krajina duchovních plání a ráje a tedy podstata a funkčnost tohoto stavu.

Zároveň kdo se odváží jít stále hlouběji tomu se srdce plně odhaluje.

Srdce má jeden výjimečný dar, který je tak jasný.

Je to dar okamžitého žítí.

Mnoho lidí dostává informace, ale žijí je jen na informační úrovni a to je veliká škoda neboť informace je k životu a to srdce dobře ví a žije to okamžitě . Neinformuje, ale okamžitě žije.

Inhalujeme a žijeme celým svým bytím.

Srdce žije okamžitě , informace jsou informací.

Je třeba říci, že přijímáme celým stavem vědomí, ne mozkem.

Inhalujeme stavem srdce.

V srdci je blaženost a krása. Ten kdo mluví srdcem, jeho živou frekvencí obrací hmotu a tvoří ji tak zcela jasně a zřetelně.

Srdce má jednu z nejvyšších vibrací a jeho stav je samotnou láskou.

Je zde nejjasnější světlo.

V tomto stavu žít, znamená modelovat cestu.

V této vibraci hmota měkne a krásně se přetváří .

V srdci dlí nejvyšší světlo, které otevírá i samotnou cestu hmoty. V srdci jsou velice vzácné komnaty které jsou samotnou nejvyšší vibrací.

Srdce hluboce vibrující ve vzácných komnatách pak vede tělo. Totiž kdo cestou srdce jde jsou mu z velké lásky otevírány nejvzácnější stavy, které jsou dány každé bytosti, je třeba je poznat, žít.

Je to skutečně zahrada Rajská, kde vnímáme jaké možnosti v životě máme a že máme na naše cesty tento skvost.

V srdci dlí hluboké Mistroství a zároveň mimořádná tvorba srdcem, která se přenáší až do reality.

Jen stav srdce vše nadnáší a proměňuje.

Je to zázrak a kdo je v tomto zázraku poznán a žije v něm a je duchovním vědcem tohoto stavu zjišťuje vše jak skvěle toto Mistroství žije.

Jsou zde nejvyšší projevy lásky.

Srdce je tak mimořádný stav, který přesahuje vše. Srdce svou vibrací proměňuje vše, zvedá a pozvedá k hlubokým cestám a pochopením jaký klenot srdce je.

Je to klenot, který odemyká mnohé je však třeba zasvětit cestu tomuto živému klenotu.

Duše dostala na cestu ke svému plnému probuzení cestu srdce. Srdce je dar od nejvyššího trůnu. Je zde jedinečná esence a vibrace.

Totiž kdo se této výjimečné esence jen aspoň na malou chvíli dotkne , prožije, ví, že zde je cesta.

A to je jen začátek je tady samotné nejvyšší .

Vývojově pokračujeme dále a překračujeme další a další cesty neboť tím, že poznáváme se nám otevírá další a další možnosti.

A to i cesta srdce neboť srdce je tekoucí zahrada lásky až po ty nejvyšší úrovně a proto každé posunutí v srdci je darem pro všechny, nejen pro samotného člověka.

Srdce nese zcela výjimečné atributy a dary, nikde jinde nejsou než zde.

Vývojově jsme opět dále a tím pádem se otevírají i jiné možnosti, a ne jen to na co jsme zvyklí, co bylo před mnoha lety už teď vůbec nemusí platit neboť se posouváme jako člověk, duše a duch slité ze srdcem dále . Mění se mnohé a to co doposud bylo cestami už třeba nejsou neboť to co je odžité a prozkoumané se nemusí ani prožívat ani zkoumat. Jde se dále, proto je to vývoj .

Srdce je cestou, která nehledá informace, ale inhaluje stavem srdce a tím to vše hned žije.

V srdci je mimořádná prázdnota, která je však naprosto mimořádně vyplněna vším.

Srdce je nadpozemský stav. To Božské nám bylo dáno na cestu každému, jen jaksi mnoho duší -lidí, ušlo velkou vzdálenost od srdce a tím jsou tak vzdáleni, že již necítí ani základní rovinu srdce.

Srdce je velký stav až po ty nadpozemské.

Srdce je spojovatel neboť zde dlí samotný nejvyšší stav lásky.

Když se září ze srdce tak vše je pak tak jako když máte křídla a můžete létat.

Srdce hmotu přetavuje a zcela uvolňuje a zjemňuje.

Když srdce vibruje do všech koutů mění polaritu okolí a proměňuje samotnou cestu.

Cesta srdce je blaženost.

Srdce vše uzdravuje a vede k hlubokému probuzení které mění naprosto vše.

Srdce je nejvyšší tok a cesta.

Cesta srdce mění naprosto vše je zde mimořádná vibrace.

Cesta srdce je výjimečnou cestou a zde se odehrává naprosto vše. Je to cesta splněných přání, je to cesta skutečné existence.

Od dětství cítím a vnímám cestu a tlukot mystického srdce.

Cesta srdce je plná mimořádně vzácných komnat.

Toto poznávání a plné žití srdce je cestou zázraků.

Pokud zanecháváme stopy lásky v našich životech stávají se trvalým majákem a světlem pro nás samotné a pro všechny ostatní .

Svítíme na cestu sobě a ostatním.

Vím a věřím, že to víte i vy, že cesta srdce je cesta která obsahuje samotná nebesa.

V srdci je totiž tak hluboký a láskyplný zdroj, který proměňuje hmotu a zjemňuje naprosto vše.

Srdce je cestou kde se setkáváme v nejhlubších vibracích,světlem a láskou.

Je třeba říci, že cesta srdce je cestou skutečnou.

Srdce je třeba rozvíjet.

Dostáváme na cestu života mnoho darů a požehnání . Je třeba rozšiřovat cestu srdce. Je třeba ji uskutečňovat.

Stát se ji plně. Vstoupit do naprosto mimořádných božských darů a stavů.

Cesta duše se skutečně může a zcela jasně lišit od toho jak se vnímáme a co děláme za zaměstnání atd.

Vím, že cesta srdce otevírá nové a mimořádné rajské stavy života.

Srdce je tím darem, šémem, kódem, který vede k trvalému a jasnému stavu kde se otevírá tak jasný život.

V srdci je utajený život, který nemusí byt utajený a skrytý je to Božská úroveň, která mění nejen realitu, ale samotný život, který se stává skutečným .

Srdce odhaluje závoje a je nad tím vším je klenotem cest života, cesty duchovní.

Srdce se slévá plně z duší a duchem a to je kompletní a mimořádně cenný náhrdelník.

Když srdce zpívá a zevnitř srdce vychází vysoký tón světla, Božského světla kde je samotné DNA Božství to naprosto se chvěje realita a vychází skutečnost.

Jakoby odejdou veškerá mračna Srdce je vysoko nad tím Vším.

Srdcem skutečně měníme realitu.

Měňte svou realitu srdcem.

Srdce má vysoce mimořádnou vibraci a vysoké laskavé napětí, které mění samotnou realitu a cestu života.

Srdce skutečně má vysoký tón a vibraci nemusí být slyšet sluchem- smyslem, ale zcela a jasně existuje.

Vím to několik životů i tuto cestu života.

Píši a mluvím o zpívání, ale je to tak nádherný stav, který se slovem vyjádřit nedá, je třeba ho skutečně žít.

Když srdcem skutečně milujeme to taví se hmota a stoupáme do vysokých a láskyplných pater života.

Zde je vše Božské.

Pro svou cestu skutečně dostáváme mnoho.

Je třeba se zastavit a nechat být to neustálé nutkání něco dělat.

V tomto zastavení můžete dostat více než když jen se stále budete za něčím honit, že furt stále něco musíte.

To je šaráda mysli.

Srdce je skutečnost.

Pokud se srdce stavá plným centrem našeho života, to zázraky se zde dějí.

Skutečně a skutečné centrum.

To se pak taví a zceluje a slévá se vše v duši a duchu.

Srdce mění chod reality a tím se vše stává ohýbatelným.

Opravdovost srdce.

Je zde uvolňující se vysoký tok světla, který vše proměňuje.

Přátelé, tak dlouho se vracím tam a nazpět, právě kvůli kráse srdce. Mnoho cest ji zasvěcuji jako duchovní badatel, který se vrací nazpět ze ŽIVOTA do ŽIVOTA.

Tolik si toho ve své duši nesu a vím jak zázračná cesta srdce je.

Je to zcela jistě GRÁL.

Jsem opět v cestě života a vrátil jsem se opět proto abych zkoumal tuto cestu srdce, abych navázal tam kde jsem skončil a pokračoval v té badatelske cestě srdce dál.

Skutečně vstupujeme do posvátnosti srdce a přichází jeho skutečný a zazračný čas.

Srdce však obsahuje mnoho rozmanitosti a rozšířenosti je třeba se v tomto stavu opravdově rozvíjet a býtskutečností .

Jít do Božské praxe a bádání zcela co nejjasněji a opravdově.

V srdci je to nejjasnější světlo a toto světlo zcela jasně naplňuje náš samotný život.

V srdci dlí nejvyšší částice světla a proto se vše dolu proměňuje.

Srdce tak svítí a vytváří se spoje i duše a ducha, to je důležitost a jedinečnost , vše se slévá.

Miluji Vás celým svým srdcem. Srdcem milovat je moc důležité je zde veliká cesta pro celé lidstvo.

Mnoho z nás již srdcem žije a někdo do něj teprve vstupuje a je to moc důležité ať jsme v jakékoliv části srdce je zde LÁSKA.

Srdce má mnoho vrstev a mnoho různých stavů světla, ale co je důležité, že v jakémkoliv stavu srdce slévaném z duší , duchem je jisto jistě už přítomna láska a to je zázrak pro každého z nás .

Dostáváme na cestu života veliké množství lásky od Boha a tato láska vychází ze stavu srdce.

Věřte, že každý z nás dostává tolik darů, že když je začnete vyjadřovat srdcem, zjistíte, že vše je možné a vše se dá uskutečnit

V srdci je totiž tak hluboký a láskyplný zdroj, který proměňuje hmotu a zjemňuje naprosto vše.

Srdce je tím určujícím stavem, který dává skutečné prožívání života.

Jsou zde nejvyšší kmitočty, které určují cestu a vše se stává skutečností.

V srdci žít znamená být každou vteřinu v plné cestě.

Stav srdce je žít Mistroství a Bohatství života neboť ze srdce vychází to nejjasnější a nejvzácnější.

Je to skutečnost je to dosažení a plná existence tohoto stavu.

Plnost žití toho stavu. Plná existence. Mistroství srdce.

Srdce je cesta.

Spojuje a slévá se ve stav a jedinečnost Duše a Ducha.

Žít srdcem.

Tedy budem pracovat na očistě, aby víra srdce byla skutečně, co nejjasnější a skutečná. Je to cesta proroků a hlubokých učitelů srdce, neboť srdce určuje vše. Tato smaragdová cesta vede, také k hlubokým zasvěcením srdce. Tedy předání vyšších stavů bytí.

Hluboké osvobozování.

Každá cesta duše - člověka je zcela individuální a tak se samozřejmě vše, bude řídit vyšší mocí.

Čeká nás 20 hlubokých setkání.

Vítejte v této smaragdové cestě srdce.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

V cestě srdce jsem badatelem a zasvěcuji tak cestě srdce své bytí.

Vyrovnávací hodnota je 999 999 KČ