Každý labyrint má svůj konec

V tomto sezení vracím lidi do vzpomínek, samozřejmě do všech těch, které jsou důležité a jsou dost zastrčené a přesto nás blokují. Také o nich můžeme vědět, ale nejsme schopni je zpracovat a to pak má vliv na celý náš život. Labyrint mysli je opravdu mimořádně velký a opravdu nekonečný, ale věřte, že každý labyrint má svůj konec. Je třeba dojít k vyprázdnění, jakého si zastavení. Vyčištění všech nánosů a zároveň i těch, které nemusí být silně obtěžující a nezpracované, ale jsou takovými rarášci a vypadají neškodně a přesto nás obtěžují v životě. V tomto sezení jde o hluboké otevření, vše prožít a nechat vyjít na povrch. Nechť vy se osvobodíte od veškeré tíhy, která vás v mysli stahuje. V tomto sezení pracujeme s osobností která je získávána formou různých vzpomínek a formování nás samých v životě a další. Formou energetického povídání budeme vyprazdňovat prostor.

Mnohé nazřu sám a ukážu vám hru vaší mysli.

Budeme také pracovat s energetickými zážehy, aby se tento labyrint uvolnil. Naše práce se tedy bude dít na více formách, jak fyzické, tak v samotné mysli tak také otevřu živé zážehy pro vaši cestu z duchovních plání. Toto sezení mi bylo otevřeno v roce 2023. Všechny sezení, které najdete na webu jsou mi postupně otevírány z duchovních rovin. Setkávání je ve 3 sezeních, kdy uděláme velký kus práce. V této cestě se ponoříme do vzpomínek, programů, které si mysl zafixovala, jako součást Vás, která nás blokuje. Zaměřím se na programy, které nás ovlivňují v každodenním životě. Tyto sezení vedou k hluboké a velké úlevě. Zároveň vždy se v každém sezení projevuje individualita a tak mnohé se děje přímo v sezeních a nejde tedy zde vše vypisovat. Tak jest u všech sezení.

Jedno sezení je cca 3 - 5 hod.

39 898,-

Nejnovější příspěvky

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]

  • Zdravice 2024

    Mnoho radosti.

  • Sviťme světlem

    Sounáležitost společnosti. Individuální práce je v každém z nás. Je […]