Výjimečná to cesta, vhled a let srdce

Tato cesta mi byla otevřena po dlouhé práci na sobě a chtít poznat tuto výjimečnou cestu. Poznat Ježíše Krista v srdci, plně se mu odevzdat a poznávat ho zevnitř. Duchovní cesta mě provází již tolik životů a stále můžeme v něčem rozkvétat. Když přišlo to skutečné zasvěcení z hora, bylo to tak mimořádné a těžko zde slovy budu něco popisovat. Cesta srdce a lásky mi je tak blízká. Vstoupit hluboce vnitřně a jen vnitřně, kráčet vnitřně a jít za krásou srdce. Po dobu 6 měsíců Vám budu nápomocen. 1 krát za měsíc osobní setkání a práce. Více bude otevřeno v samotné cestě a při osobních setkání. Vstoupení do přímé linie a stavu.

Každý máme velký vzkaz ve svém srdci

oto zasvěcení je výjimečné a je darem z nebes. Mohu Vás tímto zasvětit, doprovodit ke Kristu a prohloubit Váš vztah s tímto Mistrem. Zasvěcení je vedeno darem Krista. Pokud máte zájem otevřít se této cestě, která léčí a uzdravuje naše životy a mnohem více. Je to hluboké mystické vstoupení a tak více informací psát nebudu. Více v samotné cestě zasvěcení, tedy je to vstoupení k tomuto srdci a uvidí se co Vše bude otevřené.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovuzapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest, a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Děkuji Kriste!

Vyrovnávací hodnota za tuto cestu není za tyto dary, ale na mou cestu tělesného života.

Vyrovnávací cesta peněz k doptání.

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]