Kráčet v cestě a mít nakloněnou tuto bohyni je velký dar

Tato cesta mi byla otevřena již dávno a ještě dávno před tím, než jsem vstoupil do této cesty života. Zasvětil jsem této Bohyni ISIS nějaký čas v cestách minulých. Bohyně Isis je darem a je to výjimečné zasvěcení, které Vám mohu předat, neboť nějaký čas jsem kráčel, jako kněží v této cestě. Dnes mohu předávat toto mimořádné zasvěcení k této Bohyni a to díky tomu, že mi je to znovu dovoleno. Je to velice silné zasvěcení, skutečné vstoupení k této bohyni. Bohyně, která taví hmotu. Už jsem doprovodil pár lidí k této Bohyni a dodnes to lidi posunuje a obohacuje. Je to Velký Obřad, který plně vede Bohyně Isis, je zde pro Vás toho mnoho odhaleno. Zasvěcení Vám pomůže s Vaší cestou, neboť je to ta Bohyně, která přestupuje břehy.

Bohyně ISIS Směruje a ochraňuje po celou cestu

Je třeba mít skutečný klíč k zasvěcení a ten se předává jen z druhé strany a z velké milosti ISIS. Klíč jsem dostal. Je to velký dar, pokud člověk může předávat cestu ostatním a otevírat tajemství, toto rozhodnutí je Však také darem Bohyně ISIS. Prapůvodní cesta Bohyně Isis nás uvádí do vyšších stavů života. Ukazuje cestu k té nejvyšší pravdě.

ISIS Propůjčuje mnohé

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě. Milovaná Bohyně děkuji ti za mnohé.

Vyrovnávací hodnota peněz, za tuto cestu je na dotaz.

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]