Vnímám, že Václav Havel byl tím prezidentem, který spojoval lidi dohromady, vedl k sounáležitosti společnosti a lásce.
Každopádně byl to prezident srdce a vnímám, že pokud je prezidenta třeba, je třeba volit toho, který společnost bude spojovat.

Pro mě bylo krásné, v době kdy jsem pracoval byť na chvilku u Bořka Šípka, že jsem se potkal s Václavem Havlem a že mi věnoval čas a mohl s ním prohodit slovo o společnosti a duchovnosti.

K politice se moc nevyjadřuji, ale vnímám, že nejen naše země, ale celý svět potřebuje prvotně tep lidského srdce, které je ve středu každého z nás a tedy pokud zatím potřebujeme politiku, pak je třeba, aby tam byla laskavost lidí a celkový pohled srdce.

Země tady bude dál, má nastavený jiný počet let, než náš krátký lidský život.

Je třeba, aby ten život tady byl šťastný a je vidět, že i když jsme dosáhli technického pokroku, tak jsme nedosáhli laskavosti srdce a na tom by celá společnost měla pracovat. Rozvíjet toto jak k sobě tak k naší planetě.

Je vidět že pokrok technický mění svět v HDP a ukazuje čeho všeho je lidská společnost schopna dosáhnout, překračuje samu sebe, ale zapomněli jsme na jednu důležitou událost a to, že nejlepším nástrojem, který předčí vše, co kdy bylo stvořeno, je srdce a v něm je láska.
To je to, co jsme dostali do vínku každý.

Vnímám také, že nejen naše země, ale celý svět by měl nacházet srdce a sounáležitost, to je to, co svět potřebuje a to pohyb laskavého srdce.

Děkuji ve svém životě za vše.

Tom

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]