Jak vystihnout lásku, která nemá konce?

Jde to.

Lásku jsme každý z nás dostal do svého srdce.

Tato láska je lékem a darem na veškerou bolest a pýchu Světa.

Láska je poslední záchranou Vestou.

Láska je cestou, které bychom jako lidstvo měli dosáhnout.

Láska je skutečná vyspělost civilizace.

Lásku vnímám odmala, jako důležitou cestu k sounáležitosti a uzdravení našeho Světa.

V každém srdci dlí tento skvost.

Vnímejme ho, jako velký dar.

V lásce jsem toto video vytvářel a to důležitosti lásky v každém z Nás.

Lásku vnímám, jako velký dar.

Vnímám ji hluboko v srdci, je tak pravdivá a živá.

Mé srdce věří v mír celého lidstva, které bude právě naplněné živoucí láskou každého z nás.

Mé srdce věří, že každý z nás se probudí v lásce a rozkvete v tomto poznání a nebude žádné bolesti, působené z důvodu nelásky.

Nebudou války a bolesti způsobené neláskou.

Lásko plně ti důvěřuji.

Tom ❤️