V tomto sezení  kde vás ponořím do hluboké tichosti se otevře cesta nových možností.

Za 17 let svého osobního a duchovního vývoje, ale také velká práce s lidmi se mi otevírají stále nové možnosti práce s lidmi a to jak jim pomáhat a zkvalitňovat život.

Duchovní rozvoj je semnou spjatý tento život tak hluboce a jsem za to tak vděčný.

Mám vždy radost jak vás to pousová a mění.

Toto sezení je o mé hluboké práci a rovnat vaše jemnohmotné bytí a slévání těchto

stavů.

 • Nazval jsem to informační modelace neboť s čistou láskou zadávám a aplikuji do vašich světelných těl vysoké vibrace, které se zde plně rozsvěcují a postupně se uvádějí do pohybu.

 • Jde o to, že tyto stavy jsou mi otevřené s čistého srdce a tím s této úrovně mohu pracovat.

K čemu je to dobré ?

 • Jak jsem několikrát psal, že jsme více duší , duchem a jemnými těly než tělem hmotným.

 • Tyto vysokofrekvenční modelace odstraňují co ve vašem životě není potřebné , tedy naprosto se v jemnohmotných tělech vyvazuje toto spojení.

 • Zároveň je vše nahrazováno pozitivními relacemi a tedy pak dochází k tomu , že se vše pak uvolňuje až na úroveň těla.

 • Jde také o urychlení růstu , zbavování se bloků atd.

 • Jde o to nastavit třeba nové procesy výkonnosti či potřebné změny pro Váš život.

 • V této informační modelaci se vše v těchto stavech rozsvěcuje a naprosto upevní.

 • Jde o to, že kam vy nedošáhnete, tam mohu zapracovat já a pomoci vám.

 • Jsou to jakoby určité druhy zasvěcení , které jsou však konkrétní a tím pádem se to pak rozlévá do vašeho života.

 • Jsou to dary, jakési světelné informační pozitivní záznamy které Vám pomáhají růst , takový kouč ve světelném stavu jemných těl.

Tato informační modelace je pak novou cestou a vede k novým podnětům a cestám. Toto sezení probíhá v naprosté tichosti a hluboké mé koncentraci.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Celé sezení přibližně 1,5 - 2/hod. 

Vyrovnávací hodnota 9 900,- Kč