Horus jsem, vhled svitu nového úsvitu. Jsem přechod vánku do těchto světů.

Jsem spolupisatel osudu nového. V záři pravdy spatřujte opět jen pravdu.

Jsem pravdou sestupující pro zítřky lidské, pro zítřky, které nejsou zítřky, ale jsou to cesty nadpozemské.

Je starodávnou cestou světla, je zde otevření brány srdce.

Je zde jasnozřivost světla, tedy vidět více. To znamená že, vede k hluboké pravdě své cesty, tedy nazřít je zcela neosobně. Vidět více srdcem, aby vše bylo konáno nad osobně. Toto zasvěcení a cesta jaksi vede k hlubokému pohledu na svůj život, vnímání a jeho překročení. Propůjčují se zde jasno-vhledy, aby to co je nepohnutelné se pohlo a to co má odejít, odešlo. Zde se otevírá velká síla světla pro překonávání událostí a jejich pochopení.

Tyto cesty jsou otevřeny z druhé strany v čistotě. Tato cesta je také zcela individuální, otevírají se u každého zcela jiné cesty a možnosti. Tak je to i ze zasvěcením, které probíhá v přímém napojení na tento zdroj.

Tím jaksi přenáším svou probuzenost v přechodech životů, je zde vědomě uchované napojení, které je živé.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Cena vyrovnání, na doptání.