Jsme jedna velká rodina, nejen ta naše osobní, která je nám nejblíže. Každý člověk je rodinou, ale to už je ta neosobní část, je to hluboké odosobnění na mnoha úrovních. Důležité je ale říci, žít pro tyto nejbližší a tím otevíráme i jiné. Přátelé, mnoho let mluvím o práci, nejen na té duchovní úrovni, ale zároveň právě práce na samotném životě tedy v tom stavu těla. Mnoho let jsem dával a dávám vždy doporučení, aby člověk dokázal řešit samotný život a tedy i hluboké přátelské vztahy rodin. Vždy jsem byl a stále jsem zastánce toho, aby právě práce byla v těch rodinách, neboť je zde právě hluboké pouto duchovní a je to samotná podstata také duchovní cesty.
Zároveň svět je také jedna velká rodina a tím, jak jdeme duchovní probuzenou cestou, začíná hluboké spojení s touto velkou rodinou, že to také není ta osobní vztahová linie, ale láska objímá celý lidský rod.

Děkuji za svou rodinu a lásku svých pozemských rodičů a jsem velice vděčen za to, že jsem zde a že se potkáváme na cestě jménem život. Zároveň děkuji celému lidskému rodu, neboť je to společenství jedné velké rodiny.

Totiž úplně jednoduché popsání, nakreslete si kruh a v tomto kruhu znázorněte samotný fyzický život a vše, co v něm nemáte dořešené a vše, co vás svazuje. A pak hluboce rozjímejte a zároveň na tom v cestě života začněte pracovat.

Totiž duchovní cesta má mnoho podob. Zároveň vy pak máte hluboký klid v samotné cestě života a tak se také můžete plně soustředit na plnou cestu ducha a tím se stále pozvedá i samotný život a lidi kolem vás.

Cesta srdce se dokáže otevřít do mnoha stavů až po ty nejčistší, ale to je o vývoji duše a co si ještě řeší.

Pro mě je cesta v hlubokém stavu srdce a lásky nejbližší a nejhlubší a zasvěcuji mnoho času.
Děkuji celou bytostí až pod ducha, že jsem si vědom tohoto stavu a že v něm plně plynu.

Otevřete srdce a naplňte životy své i druhých.

Zároveň jsem mnoho v posledních letech cestoval a práce je v celém světě a zároveň je tolik krásných lidí v celém světě. Zároveň měli bychom být i příkladem pro tyto země, protože ten, kdo se duchovně probudil, může to probuzení předávat kdekoliv. Navštívil jsem mnohokrát jihovýchodní Asií a také mnohokrát Egypt, ale formou cestování mimo turismus. Totiž když vás spatří jako ty bohaté bytosti z Evropy, které jsou duchovně otevřené a že materialismus není tak důležitý, tak si mnoho uvědomují. Je to na dlouhé psaní a povídání, ale poselství tohoto článku je, že život je dar a že láska otevírá srdce kdekoliv na světě. Že všichni jsme doma na této Zemi.

Zároveň bych chtěl říci, že práce je na každém z nás a že děkuji, že zde mohu být a zároveň si uvědomuji, jak ve skvělé době v této České republice žiji a že vše není tak špatné, že nejde jen na politiku házet to negativní. Zároveň lidskost je tou láskou a nadějí pro svět. Je potřeba vše vidět komplexněji. Jinak jak jsem včera napsal, že také vnímám naši celou planetu jako svůj domov.

Přátelé, píšete mnoho otázek a tak třeba na nějaké odpovím tímto článkem.

Tom Borl