logo-mini

Sdílejte stránku se svými přáteli na sociálních sítích.

Znám cestu ke štěstí, zdá se být dlouhá, ale věřte, ta cesta existuje a můžete v ní kráčet i Vy

Moc Vás zdravím u tohoto článku a to zcela po dlouhé odmlce psaní a nejen psaní, ale pořádání sezení či další.

Je třeba, aby každý z nás pracoval na své cestě a to zcela, aby tak mohl pro svou cestu být přínosem a tím pádem i pro ostatní.

Naše cesty osudu mají mnoho tváří a již od zrození na nás působí mnoho sil neviditelných, ale také naše zrození zde na Zemi na nás velice silně působí. Těchto vlivů, které na nás působí při zrození je velice mnoho a také se jich může mnoho nabalit cestou života a to buď nesprávným pochopením své cesty, či osudovými víry a cykly pochopení. Při zrození dochází k efektu nabalené žvýkačky, já tomu tak říkám, a zde se duše spoutává s hmotou a vědomí duše dostává jakýsi přechod otřesení, kde tělo je jakýsi nemotorný nástroj, který potřebuje velkou péči a pozornost, aby mohlo dospívat a zde záleží na spoustě podmínek, které souvisí s vaším zrozením, na kolik se vnitřní stav vzpamatuje z přechodu, kolik sil na nás působí nevědomě a také kdo nám v našich počátečních krocích ukazuje cestu.Víte, tato část je velice nekonečně obsáhlá, a tak zde nejde vypsat celý popis, to je naprosto nemožné a nekonečné. To je samostatná a nekonečná kapitola zrození, která je tak nekonečná jako sám Stvořitel. Víte, mnoho jsem v životě prošel i zažil a již odmala jsem věděl, že má cesta bude tak trochu jiná, ale v počátcích i těžká, neboť musel jsem se vyrovnat s přechodem otřesu a poté i zvládnout svá pochopení ve své cestě, však od začátku jsem měl mnoho pomocníků, jak na Zemi, tak na Nebi a mé srdce stále zářilo vědomím ducha, jen jsem to v začátku ještě nechápal, neustále  ve mně bylo to  krásné a silné a tak tajemné, ty hluboké vzpomínky na předešlé životy a život po smrti mě opět navrátil ke své původní cestě. Podařilo se mi i přes mnohé překážky v cestě života vstoupit do řeky vědomé probuzenosti, do řeky spojení, do řeky srdce slité s duší, takže nemohu říci, že by bylo něco špatně, jen člověk musí mnohé nazřít a pochopit. Je to tak, že to prostě od nás samých vyžaduje hluboké pozornosti. V mé cestě se přihodilo mnoho zázraků a stále jich mnoho přichází. Je to tak krásné a blažené. Dostalo se mi mnoho darů, které již nesvítí jen pro mou cestu, ale i pro cestu ostatních. Víte, ta krása ducha, duchovního světa v nás, za tajemnými dveřmi, je tak laskavá a tak pravdivá, usmívám se u těchto řádků, usmívám se blaženě, neboť děkuji těmto poznáním ducha, které jsou tak nekonečně plné nevyslovitelných slov, které ani do slov nepřevedu. V mé cestě se mi dostalo mnoho darů a pomoci pro ostatní, a tak má pomoc je nacházet cestu štěstí a jasné probuzenosti bez iluzí. Tyto dary tečou z řeky Boží, z věčného dechu. Víte, mnoho člověk pro svou cestu musí udělat, aby si zasloužil těchto darů či jiných a já jsem chtěl pro svou cestu mnoho udělat a stále dělám, ale mé přání je nacházet i cestu ve vás, neboť je to možné, ta cesta je ve vás a na vás hodně záleží, kolik toho chcete stihnout a udělat. Tyto dary jsou mimořádné a laskavé, neboť se linou z řeky věčného dechu, a tak je potřeba být na ně připraven.

Přátelé vkročte do své skutečné podstaty, dejte rozvinout v sobě ducha lásky, probuďte se do poznání, které je uvnitř každého z nás.

Pojďte do tohoto poznání, vyúsťuje v jedno velké dobro a pochopení svých životů.

Vše uvnitř nás je tak skutečné, dejte průchod své vnitřní cestě.

Svítím Vám nekonečným štěstím, ať se stanete šťastnými a toto štěstí nechť je vyzařováno dál i pro ostatní.

V cestě štěstí k Vám Tom


Leave a Comment