Společně charakterizujeme
Vaši duši a osobnost

 • Jedním dnem Vám pomohu změnit celý život a to pomocí individuálních sezení.

 • Identifukujeme vnitřní, vnější vlivy a vědomé, nevědomé faktory, které ovlivňují Vaši podstatu.

 • Efektivně náhledneme do niterné formy Vašeho bytí.
 • V jednom sezení jsme schopni udělat obrovský kus práce, tedy docházet k rovnání cesty a její směrování.

 • V těchto sezeních jsem odproštěn a odosobněn, aby jsem plně čerpal ve stavu čistého vědomí, které je plně a naprosto koncentrováno.

 • Je to koncentrované vidění a jiné, které je schopno vidět jakýkoliv Váš záchvěv vědomí a tím jsme schopni rozklíčovat vše, pak také přichází i moje určitá doporučení, jak vše uchopit.

 • Pracuje se mimo čas a prostor, i když se budeme nacházet v této realitě a to proto, aby vůběc mohlo dojít k jasným a zřetelným změnám.

 • Tato sezení jsou právě v tomto ohledu ojedinělé.

 • Mohl bych napsat opravdu hodně, v čem spočívají tato sezení, ale mohu říci, že neřeším čakry a jiné určité stupně léčitelství, které vyžadují neustálá setkání.

 • Vše zvládneme ve 2 až 4 hod., koncetrované a usilovné práce.

 • Jsou to sezení, kdy “jeden den” vám pomůže změnit celý život a to je ta skutečná práce, něboť zde pracuji se zákony vnitřního vědomí a tedy se skutečnou podstatou duchovního světa. Proměňuje se vědomí a duše v hloubce otevřenosti a dalších možností.

  V hloubce lásky se vědomí mění a vše co nám je otevřené se zpracovává během našeho sezení.

 • Cesta štěstí a probuzení je tak pravdivá a zcela skutečná.

 • Věnujeme se zde více událostem a jedna z nich je také že necháváme  Vaše nevědomí, aby samo ukázalo, na co je potřeba se podívat.

 • V tomto sezení  kladu důraz na sebeuzdravování –  hlubokou schopnost, kterou každý máme, ale většina lidí  s ní ztratili spojení.

 • Krásnou cestu životem.

Pozvolné vnitřní stavy a práce k tomuto sezení než mohlo být plně používáno se dějí od roku 2006.

K PLNÉMU  STAŽENÍ DOŠLO ROKU 2009. 

Hodnota za celé sezení je 11 119 Kč