Procházíme mnoha životy od nadechnutí po kolébku, dětství, dospívání, dospělost a přechod, tedy fyzickou smrt. Zažíváme převraty a války. Různé doby, které mají svůj vývoj, zklamání a lásky, zvraty a převraty duchovní vzestupy a pády. Vše je jako jeden stav, i když prožíváme tolik životů. Kráčíme od úsvitu po setmění. Kráčíme a hledáme své domovy, které stejně opět zanecháme v koloběhu času. Naše těla se stále proměňují. Máme mnoho podob a cest. V průběhu vývoje hledáme hloubku a smysl života. Zanecháme své životy potrhané a roztrhané a v dalších vývojích máme opět možnost své věci urovnat a napravit. Jsme stále na cestách mezi životem a smrtí, náš stav se stále proměňuje. Je to jako pouťový kolotoč z mnoha proměnami. Jsme tělem, které se stále proměňuje. Jsme návštěvníci na řece života. Oblékáme svůj věčný stav do pomíjivý habitů. Jsme si přeci všichni tak moc blízcí a v oblečeném těle tak vzdálení. Jsme jedna velká rodina a najednou v hábitu těla se tato velká rodina vytrácí. Jsme stále mezi životem a smrtí. Jsme poutníci na cestě.

Tak jako strom. který se kývá ve větru, tak náš vítr je čas, který nám neustále proměňuje tělo. Čas nás vede k velkému porozumění, on nás vede od jedné hranice po druhou, kde čas není. Až se zase časem staneme dítětem, tělem, životem, jsme různými cestami a stavy, než dojdeme k hlubokému a věčném poznání. Jsme milujícími nehmotnými bytostmi, které procházejí tak složitými změnami. Tyto změny jsou však výjimečné. Vítám Vás na této proměňující se plavbě jménem život. Buďme tím nejlepším kormidelníkem a kapitánem, který dopluje do přístavu jménem smrt v těle nasycen a nasytí mnoho svých spolucestujících. Je to důležité, protože až oblékneme svůj další hábit tělesný, dosahujeme dalších kvalit a hodnot a zároveň ti spolucestující také, a tím se každý náš přechod stává natolik výjimečným, že každá další pouť je natolik prosycená láskou a tím i spolucestující a tím jsme dosáhli mimořádného poznání.

Vítejte v tomto poznání, neboť kolotoč se zastavil. V hlubokém rozjímání Tom