Přátelé moji milovaní, zdravím Vás z celého mého srdce. Jednou jsme v cestě pozemské a šup už jsme zase v cestě jiné, tak rychle vše letí. Cesta pozemská je tak krátká a tak si zaslouží naši náplň, přízeň, pozornost a požehnání, abychom ji zvládli. Přátelé, cesta života jste také Vy, nenechte ji vyprchat nečinností a nepoznáním.

ČAS JE SICE ILUZE, ALE PŘESTO NÁM VYTVÁŘÍ VRÁSKY NA NAŠICH  TVÁŘÍCH A CESTÁCH, BERE NÁS KAŽDOU VTEŘINU K PŘECHODU DÁL. ČAS KRÁJÍ NAŠI CESTU A UKRAJUJE TAK Z TĚLESNÉ SCHRÁNKY POSTUPNĚ CESTU, ABYCHOM POCHOPILI, ŽE HMOTA JE CESTA VÝVOJE, KTERÝ MÁ SVŮJ KONEC, ABYCHOM POTÉ MOHLI VIDĚT, JAK BYL TENTO ŽIVOT PRO NÁS POUČNÝ A JAK JSME HO ZVLÁDLI.

NECHTE SVŮJ ŽIVOT KRÁČET V PLNOSTI A UCTÍVEJTE HO, NEBOŤ JE VELKÝM DAREM A POZNÁNÍM.

Život je velký dar a když už jsme na této cestě života, je třeba si uvědomit, že jste živý život, že jste duchovní bytosti, které přišly naplňovat cestu pozemské úrovně. Věřit ve svou cestu, věřit v nekonečně věčnou lásku a také naplnit svou cestu do plného poháru, aby se mohl plně vylévat. Je škoda nestát se sám sebou, tou skutečnou přirozeností, tou pravou cestou. Je třeba si plně uvědomit svůj stav a v něm plně kráčet. Pozemská cesta je krátká na to, aby byla promarněna. Na Zemi je spousta krásy, která je v naší cestě, každý den je úsvit i západ, překrásný dar přírody a nekonečné nádhery, vnímejme okamžiky v této cestě. Také je to nádhera, která nás uvolňuje v cestě pozemské, je to sama Matka Země, je to velké Boží tvoření, které tvoří v nekonečném rozsahu a ve všem a ve všech úrovních. Víte, život sám je opravdu lehký jako pírko, je tak křehký i přes svou dokonalost, kterým je samotné tělo, které je dokonalý oblek pro naše cesty pozemské, ale i tento oblek je křehký a poruchový a přesto tak výjimečný, lépe to ani nemohlo být stvořeno. No a také do tohoto pírka života fouknete a už je u konce, je to rychlost, která letí nezávratně ke konci, ale děkujme za tento konec, neboť tento konec je dalším začátkem v cestě života. Tyto cesty příchodů a odchodů jsou pro duši vždy velice náročné a přesto výjimečné. Smrt neexistuje, smrt je takovou velkou Boží pomocí k našim cestám, naše bytí jsou tak věčná, že tělesná smrt je malým zrnkem v tom, co jsme.

Je opravdu důležité žít život v lásce a pochopení, tedy prozření, jak jsem již psal. Jsme duchovní bytosti v cestě pozemské a je třeba toto i tak vnímat, spojit se plně se svým duchovním stavem a v něm tak kráčet.Věřte, je to nádhera nádher, je to život v poznání své pravé cesty a skutečného života, totiž v tomto stavu plně procitáme a stáváme se procitnutím a  v tomto procitnutí  už plně víte, co vše jste a kam směřujete, kam kráčíte.

Mé srdce zpívá píseň věčnosti – je to právě to velké spojení se vším, je to věčná věčnost prosycena až do mé pozemské cesty, krása krás, které se nic nevyrovná.

Mám Vás moc rád a mé přání je, abychom se potkávali v plných příbězích, modlím se a dýchám za každého z Vás.

V nekonečné lásce Tom

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]