Tvorba Tomáše Borla otevírá srdce každého člověka nejen na webu, ale je také vyhledáván pro cestu lásky a cestu srdce. V jeho přítomnosti dochází k otevírání duší a srdcí a prostřednictvím lásky se tak napojuje na pláně duchovní kde lidem pomáhá.
Tomáš Borl se věnuje více jak 17 let lidem a ještě více samotnému rozvoji cesty ducha, srdce a lásky.
Děkuji Všem za krásnou cestu životem.
Miluji Vás celým svým srdcem.

The work of Tomáš Borl opens the heart of every person not only on the web, but is also sought after for the path of love and the path of the heart. In his presence, souls and hearts are opened and through love he connects to the spiritual plains where he helps people.
Tomáš Borl has been dedicated to people for more than 17 years and even more to the development of the path of spirit, heart and love.
Thank you all for a beautiful journey through life.
I love you with all my heart.

Nejnovější příspěvky

Každý krok pomáhá

13 května, 2024|

V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám Tom

Pohledem a cestou s Tomem

22 dubna, 2024|

Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země je krásná a na ni jsou lidé a jaký si to uděláme, takové to budeme mít. V Americe je Spousty skvělých lidí, mají spoustu nápadů ...

Spontánní povídání s Tomem

25 února, 2024|

Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční ostrov, ale také povídání o rozvoji člověka a mnoho dalšího. Tom Borl se více jak 18 let věnuje osobním sezením, přednáškám atd. Sám se samotnému ...