Tvorba Tomáše Borla otevírá srdce každého člověka nejen na webu, ale je také vyhledáván pro cestu lásky a cestu srdce. V jeho přítomnosti dochází k otevírání duší a srdcí a prostřednictvím lásky se tak napojuje na pláně duchovní kde lidem pomáhá.
Tomáš Borl se věnuje více jak 17 let lidem a ještě více samotnému rozvoji cesty ducha, srdce a lásky.
Děkuji Všem za krásnou cestu životem.
Miluji Vás celým svým srdcem.

The work of Tomáš Borl opens the heart of every person not only on the web, but is also sought after for the path of love and the path of the heart. In his presence, souls and hearts are opened and through love he connects to the spiritual plains where he helps people.
Tomáš Borl has been dedicated to people for more than 17 years and even more to the development of the path of spirit, heart and love.
Thank you all for a beautiful journey through life.
I love you with all my heart.

Nejnovější příspěvky

Mír je

17 září, 2023|

Je to cesta kde je dobře. Tom

Miluji

8 července, 2023|

Láska je krása a skutečně nás skutečně uvádí do pravdy života a poznání. Láska je květ pro všechny. Miluji Tom

Číše strachu a lásky

21 června, 2023|

Tom Borl zde mluví o tom jak LÁSKA dokáže proměnit vše. Mluví zde ve zkušenostech neboť se věnuje lidem v sezeních více jak 17 let a tak poznal mnoho strachů, které lidi v sobě nosí. ...