Z důvodů ochrany soukromí YouTube je potřeba načíst vaše oprávnění. Pro více informací prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
Přijímám

Tvorba Tomáše Borla otevírá srdce každého člověka nejen na webu, ale je také vyhledáván pro cestu lásky a cestu srdce. V jeho přítomnosti dochází k otevírání duší a srdcí a prostřednictvím lásky se tak napojuje na pláně duchovní kde lidem pomáhá.
Tomáš Borl se věnuje více jak 17 let lidem a ještě více samotnému rozvoji cesty ducha, srdce a lásky.
Děkuji Všem za krásnou cestu životem.
Miluji Vás celým svým srdcem.

The work of Tomáš Borl opens the heart of every person not only on the web, but is also sought after for the path of love and the path of the heart. In his presence, souls and hearts are opened and through love he connects to the spiritual plains where he helps people.
Tomáš Borl has been dedicated to people for more than 17 years and even more to the development of the path of spirit, heart and love.
Thank you all for a beautiful journey through life.
I love you with all my heart.

Nejnovější příspěvky

Vonět láskou

23 listopadu, 2022|

Láska je tak vzácná a nádherná, že kolikrát i mé tělo žije nad zemí a duše a duch létá s anděly a žije v tom Božském prostoru jednoty. To dítě v nás je život zázračného ...

Přítomnost cesty

20 listopadu, 2022|

Tom Borl zde mluví o důležitosti každého dne. Je jen tento den a žádný jiný a ten den je důležitý naplňovat. Celou audioknihu pod názvem Tomášovo přikázání naleznete na webu a zde naleznete 13 důležitých ...

Cesta je živá – sezení

17 listopadu, 2022|

Něco k sezením Osobní stránka určená k výběru sezení či delšího setkávání je už minulostí protože i má cesta se rozvíjí a tak i samotná setkaní a sezení se stále posouvají. Tom Borl se věnuje ...