V našich životech se na úrovni života a myšlenek dopouštíme různých chyb, ať my sami nebo druzí na nás.

Tyto chyby v sobě uskladňujeme a oni nám, tak stále přinášejí neklid a zároveň nás také v mnoha věcech v životě blokují.

Třeba posunout se dál, uzdravit vztahy, ale hlavně neblokovat cestu svou či jiných.

Toto sezení je hlavně ve zpovědi Vaší a také, co vidím ve vaší cestě.

Tedy skutečně se uvolnit v tomto sezení a nechat vše odhalit, aby se vše mohlo uzdravit na všech úrovní, jak tělesné, tak duševní a samozřejmě duchovní.
To způsobí pak velké změny a také možnost darů a milosti. Toto odhalení budeme vnitřně očišťovat a uzdravovat, jak slovem tak darem duchovním.
Tyto odhalení nám pomohou se ponořit a vidět více. Zlepšit a zkvalitnit cestu svou a druhých a zároveň osvobozování pro další vývoj cesty

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Cena vyrovnání je 9 999 Kč