INDIVIDUALNÍ VHLED

  • Sezení jsou otevřena pro Vás, kteří potřebujete poradit s nějakou životní situací, nebo jen někam popostrčit.

  • Můžete to nechat celé na mě. Tzn., ve vhledu se podívám na to, co je teď nejdůležitější, co ve svém životě nemusíte ani zcela zachytit.

  • Nebo už můžete mít připravenou otázku.

  • Vhled je viděn v hlubokém vnímání jemných vláken, ve kterých čtu. Tyto vhledy mi byly otevřeny po neustálé vnitřní práci.

TOTO SEZENÍ JE URČENÉ TAKÉ PRO ONLINE SETKÁVÁNÍ.

Hodnota sezení, které trvá 1 hod., je 5 500,- Kč