Andělské poselství

Vhled

  • Spojit se s anděly je krásné a v hloubce srdce možné. Jsou to křehké jemnosti, aby bylo skutečné spojení.

  • Sezení je otevřené pro kohokoliv, kdo potřebuje radu a zároveň přijmout andělské poselství.

  • Je to dar, že je možné odemknout díky andělům Vhled pro vaši cestu.
  • Je to krásné sezení, kde se nám nejen otevře Vhled pro Vaši cestu či situaci, ale může se otevřít mnohem Více.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Vhled je na 2 hod.

Vyrovnávací hodnota za tuto cestu není za tyto dary nebes, ale pro pozemskou cestu . 7 900,- Kč