kapličkaVěřím, že lidská bytost může lidské bytosti být nápomocná, že jsme příběhem lidskosti a že cesta života je hlavně o té lidskosti.

Držím palce nám všem, tedy každému člověku, aby mohl za života projevovat tuto výjimečnou lidskost, která celou společnost uzdravuje a léčí.

Hluboké srdce v lásce vidí naději a soucit společnosti.

Buďme cestou života, která se dává jeden druhému srdcem.

Láska je a bude mou cestou, věřím, že jsme lidé na cestě a že prožíváme cestu života všichni a že každá lidská bytost je cesta.

Věřím v sounáležitost společnosti.

Věřím, že společnost se více může otevírat lásce a pokoře, neboť už to, že jsme v cestě života, by nás mělo uvádět do pokory.

V lásce k Vám Tom 🙏🌍❤️