Velký okruh

Duchovní poutí

1 Rok

Povedu tě po celou tuto dobu,
co tě čeká?

 • Mentální detoxikace a vnitřní nastavení

 • Očištování duše
 • Obřady
 • Zasvěcení

 • Koučink
 • Rozbor osobnosti
 • Hloubkový pohled na vývoj

Velká pouť

V srdci je velká cesta

 • 3 dny v měsíci osobní setkávání v délce 2 – 4 hod
 • Vstupování do srdce a zvyšování toku lásky
 • Pravidelné hloubkové rozbory a hluboké pohledy na vývoj
 • Meditace srdce
 • Zasvěcování srdce do mystických stavů
 • A spousty dalšího co slovy nepopíši
 • Výlety v kterých budeme trávit společný čas, kde se bude rozvíjet cesta

 • Otevírání duchovních plání

 • Učení a vzkazy z boží řeky zaznamenávané po celou cestu

Pouť která tě změní

V tavení srdce

 • Po našich intenzivních sezení a meditacích, tedy přípravě, budeme postupovat do hlubších vrstev srdce, protože láska je tou nejdůležitější cestou.

Tam kde proudí láska

Láska je velké světlo, které proměňuje a taví.

 • Doprovodím tě k hlubokým zasvěcením, které tě povedou po celou dobu tvého života a nejen pro tento, ale naakumuluje se tolik duchovní látky, že tě vibrace ponese po celé tvé působení v cestách i za nimi nejen pro tebe, ale i pro ostatní.
 • Srdce se bude otevírat a tím se budou rozjasňovat více jemné vibrace a nastavení, hrubohmotná část se bude velice zjemňovat.

Předám ti své učení

Vibraci světla která tě ponese

 • Postupné zasvěcování do vrstev srdce
 • Andělské zasvěcení, které ti otevře cestu poznání určitých nebeských bran a klíčů, jak pro tebe tak pro ostatní.
 • Vstup do chorálu archandělského a otevírání nebes a přijímání světla nebeského poznání nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
 • Zasvěcení a hluboké vstoupení do staroegyptské cesty

Tam kde je světlo

Povedu tě k rozkvětu srdce

 • Zasvěcení ke Kristu k mistrovskému srdci a žhavení srdce, zapálení vnitřního ohně z tohoto stavu.

 • Zasvěcení do Buddhova vědomí a cesty.
  Zasvěcení do tajů bohyně isis a vstup do jejího chrámu.

 • Toto jsou celoživotní zasvěcení, které vlastně neustále pracují, jsou to celoživotní učitelé, které neustále rozvíjí cestu ,mnohé se v těchto zasvěceních otevírá po celou cestu života a dále.

Láska je cesta

Rozkvétání v lásce je cestou, která přetváří vše

 • V této cestě ti předám veškeré své učení a cestu srdce, kterou jdu 15 let.

 • V mé cestě se děje to, že si přesouvám své vědomé vědomí, jeho aspoň malou část pro další reinkarnace a tak tento život jsem nemusel dlouho bádat, kam mám jít a kdo jsem, neboť jsem více tím vědomím a duší než tělem a vím, kde jsem skončil v minulé cestě a kam pokračuji tentokrát.

 • Mé bytí je samotný stav duchovního badatele a tak cesta srdce je pro mě naprosto přirozená. Zde dlí vše.

 • Otevřeli se mi duchovní vhledy a cesty zasvěcení. Naše roční cesta bude, tě dovést k, co nejhlubšímu poznání.

Tam kde Bůh vede k poznání

Boží srdce

 • Finální zasvěcení, které vůbec popisovat slovy nebudu, zde se láme a vše se otevírá.
 • Toto zasvěcení je mimořádné a předal jsem ho zatím jen jednou. Toto zasvěcení přesahuje naprosto vše.

 • Pro koho je cesta?

 • Pro tebe, jenž chceš zasvětit svou cestu něčemu hlubšímu, ať jsi kdekoliv a kdokoliv, ať chceš po této cestě pomáhat lidem a předávat učení a nebo je to pro tvůj osobní růst, který touto cestou přesáhne stejnak tebe a tvé vyzařování bude i pro Svět a ostatní.

 • Je to jakési splynutí a předání mé cesty, která v tobě bude dlít a zasvěcení, které jsou vedené z hloubky nebes a povedou tě vnitřně v přímém stavu směrování.

Výměna

Podpora jeden druhému

 • Předám ti v této cestě kus sebe a předám ti dary, které v tobě pokvetou věky věků. Porosteš jako květina za sluncem.

 • Na oplátku mě podpoříš v určité hmotné svobodě a proč píši v určité svobodě? No svoboda se nachází uvnitř nás a není závislá na té vnější a já jsem šťastný a svobodný.

 • Podpora hmotného charakteru mi v tomto světě dává možnost naplňovat svou cestu, pomáháš mi žít v přírodě ,či se třeba blízko přírody natrvalo usídlit, dáváš mi možnost poznávat svět a cestovat, jíst zdravé jídlo, dáváš mi možnost šířit tuto cestu, možnost žít v této cestě tak jak cítím. Dáváš mi možnost platit nutné výdaje v tomto hmotném světě, být v určité svobodě tohoto světa a jiné.

 • Já ti na oplátku předám své srdce a jeho poznání a zasvětím tě do cesty duchovní, která tě bude směrovat a doprovázet.

 • Je to pro někoho, kdo dosáhnul fyzické úrovně a neřeší tolik hmotné směrování a chce se rozvíjet hlavně vnitřně, duchovně.

 • Je to pro někoho, kdo chce hlavně pracovat na vnitřním stavu a hmota pro něj není tak důležitá, je to pro kohokoliv co ví, že hmota není vše a dokáže přijmout vzájemnou výměnu a zároveň i pochopení darů v této cestě, času a života.

 • Tím naše roční cesta končí, ale věř že tomu tak není, budeme již propojení navždy touto cestou.

Celkové hmotné vyrovnání za tuto cestu za celý rok je 899 999 Kč.

Zakoupit
Zpět na hlavní stránku