Velký okruh

Duchovní poutí

1 Rok

Povedu tě po celou tuto dobu,
co tě čeká?

 • Mentální detoxikace a vnitřní nastavení

 • Očištování duše
 • Obřady
 • Zasvěcení

 • Koučink
 • Rozbor osobnosti
 • Hloubkový pohled na vývoj
 • Živé zasvěcování do stavu srdce
 • Hluboké rozbory duše

 • Živé individuální zasvěcení dle stavu duše
 • Rozvíjení stavu srdce

Velká pouť

V srdci je velká cesta

 • 4 dny v měsíci osobní setkávání v délce 2 – 4 hod
 • Varianta druhá – 12 víkendů

 • Pravidelné hloubkové rozbory a hluboké pohledy na vývoj a další setkávání

 • Meditace srdce
 • Zasvěcování srdce do mystických stavů
 • A spousty dalšího co slovy nepopíši
 • Výlety v kterých budeme trávit společný čas, kde se bude rozvíjet cesta

 • Otevírání duchovních plání

 • Učení a vzkazy z boží řeky zaznamenávané po celou cestu

 • Vstupování do srdce a zvyšování toku lásky

Pouť která tě změní

V tavení srdce

 • Po našich intenzivních sezení a meditacích, tedy přípravě, budeme postupovat do hlubších vrstev srdce, protože láska je tou nejdůležitější cestou.
 • Tato cesta obsahuje také neuveřejněné sezení a mnohem více. Je zde mnoho zasvěcení, které vychází z této živé cesty. Celá cesta, zasvěcení a jiné se nedá slovy uveřejnit neboť se zde bude otevírat mnohé v úrovních živé cesty. Cesta je živá a tak mnohé budeme odhalovat v cestě. Je to hloubková cesta, která proměňuje a otevírá se vše ve velkých darech a zcela živě a tak je to i ze zasvěcením Krista, Isis atd. vše je živé a dle toho se tak děje. Cesta se rozvíjí podle toho kdo vstoupí.

 • Je zde co největší duchovní prostor ve kterém je vše tak vedeno. Proto zde čtete určitý obsah cesty, ale vše má hlubší vývoj a život. Boží cesta je živá a vy jste také živá bytost a vše se tak podle toho otevírá. Vstoupit do této cesty je jít do hloubky vašeho bytí a vydat se na živou cestu k Bohu.

 • Vydat se na živou cestu ke Kristu, k Bohyni Isis a mnoho dalších cest které se nám otevřou během našich setkáváních.

Tam kde proudí láska

Láska je velké světlo, které proměňuje a taví.

 • Doprovodím tě k hlubokým zasvěcením, které tě povedou po celou dobu tvého života a nejen pro tento, ale naakumuluje se tolik duchovní látky, že tě vibrace ponese po celé tvé působení v cestách i za nimi nejen pro tebe, ale i pro ostatní.
 • Srdce se bude otevírat a tím se budou rozjasňovat více jemné vibrace a nastavení, hrubohmotná část se bude velice zjemňovat.

Předám ti své učení

Vibraci světla která tě ponese

 • Postupné zasvěcování do vrstev srdce
 • Andělské zasvěcení, které ti otevře cestu poznání určitých nebeských bran a klíčů, jak pro tebe tak pro ostatní. Tyto stavy a zasvěcení pochází z hlubokých stavů andělských a v živých vytržení.

 • Vstup do chorálu archandělského a otevírání nebes a přijímání světla nebeského poznání nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
 • Zasvěcení a hluboké vstoupení do staroegyptské cesty
 • Zasvěcení do textu, které přináší velkou duchovní cestu, která otevírá duchovní cestu a duševní cesty a tedy, postupné zasvěcovaní a otvírání z duchovních rovin, je to živá duševnenost a duchovnost. Vzkaz je živý, je to cesta a zobrazuje se, aktivuje se v různých vibračních stupních během života.

Tam kde je světlo

Povedu tě k rozkvětu srdce

 • Zasvěcení ke Kristu k mistrovskému srdci a žhavení srdce, zapálení vnitřního ohně z tohoto stavu.

 • Zasvěcení do Buddhova vědomí a cesty.
  Zasvěcení do tajů bohyně Isis a vstup do jejího chrámu.
 • Toto jsou celoživotní zasvěcení, které vlastně neustále pracují, jsou to celoživotní učitelé, které neustále rozvíjí cestu ,mnohé se v těchto zasvěceních otevírá po celou cestu života a dále. Zasvěcení jsou živé a jsou předávány v naprosté a hluboké koncentraci. V hlubokých stavech duchovních se vše otevírá a tak i přenáší. Jsou to dosažené živé cesty.

Láska je cesta

Rozkvétání v lásce je cestou, která přetváří vše

 • V této cestě ti předám veškeré své učení a cestu srdce, kterou jdu více jak 17 let a dávno před.

 • V mé cestě se děje to, že si přesouvám své vědomé vědomí, jeho aspoň malou část pro další reinkarnace a tak tento život jsem nemusel dlouho bádat, kam mám jít a kdo jsem, neboť jsem více tím vědomím a duší než tělem a vím, kde jsem skončil v minulé cestě a kam pokračuji tentokrát.

 • Mé bytí je samotný stav duchovního badatele a tak cesta srdce je pro mě naprosto přirozená. Zde dlí vše.

 • Otevřeli se mi duchovní vhledy a cesty zasvěcení. Naše roční cesta bude, tě dovést k, co nejhlubšímu poznání.

Tam kde Bůh vede k poznání

Boží srdce

 • Finální zasvěcení, které vůbec popisovat slovy nebudu, zde se láme a vše se otevírá.
 • Toto zasvěcení je mimořádné a předal jsem ho zatím jen jednou. Toto zasvěcení přesahuje naprosto vše.

 • Pro koho je cesta?

 • Pro tebe, jenž chceš zasvětit svou cestu něčemu hlubšímu, ať jsi kdekoliv a kdokoliv, ať chceš po této cestě pomáhat lidem a předávat učení a nebo je to pro tvůj osobní růst, který touto cestou přesáhne stejnak tebe a tvé vyzařování bude i pro Svět a ostatní.

 • Je to jakési splynutí a předání mé cesty, která v tobě bude dlít a zasvěcení, které jsou vedené z hloubky nebes a povedou tě vnitřně v přímém stavu směrování.

 • Tato cesta je velkým darem a otevírá duševní a duchovní pláně a tím vede k hlubokému životu.
 • Zasvěcení jsou mimořádnou živou cestou a celým darem nebes.

Výměna

Podpora jeden druhému

 • Předám ti v této cestě kus sebe a předám ti dary, které v tobě pokvetou věky věků. Porosteš jako květina za sluncem.

 • Na oplátku mě podpoříš v určité hmotné svobodě a proč píši v určité svobodě? No svoboda se nachází uvnitř nás a není závislá na té vnější a já jsem šťastný a svobodný.

 • Podpora hmotného charakteru mi v tomto světě dává možnost naplňovat svou cestu, pomáháš mi žít v přírodě ,či se třeba blízko přírody natrvalo usídlit, dáváš mi možnost poznávat svět a cestovat, jíst zdravé jídlo, dáváš mi možnost šířit tuto cestu, možnost žít v této cestě tak jak cítím. Dáváš mi možnost platit nutné výdaje v tomto hmotném světě, být v určité svobodě tohoto světa a jiné.

 • Já ti na oplátku předám své srdce a jeho poznání a zasvětím tě do cesty duchovní, která tě bude směrovat a doprovázet.

 • Je to pro někoho, kdo dosáhnul fyzické úrovně a neřeší tolik hmotné směrování a chce se rozvíjet hlavně vnitřně, duchovně.

 • Je to pro někoho, kdo chce hlavně pracovat na vnitřním stavu a hmota pro něj není tak důležitá, je to pro kohokoliv co ví, že hmota není vše a dokáže přijmout vzájemnou výměnu a zároveň i pochopení darů v této cestě, času a života.

 • Tím naše roční cesta končí, ale věř že tomu tak není, budeme již propojení navždy touto cestou.

Celkové hmotné vyrovnání za tuto cestu za celý rok je 2 999000 Kč.