Tomáš BorlBože, v tobě kvetou veškeré dary.

Jsem tolik vděčný za tvou lásku, která mě obohacuje v cestě života.

Vím, že tvé bohatství je tak mimořádné a přesahuje veškerá bohatství fyzického světa.

Je to skutečně něco, co člověk vnějším slovem nepopíše.

Je velký dar tě milovat. Je to velký dar, že nám umožňuješ tě milovat, neboť nás to uzdravuje a stáváme se skutečnou lidskou bytostí.

Mnoho lidí krouží kolem srdce a přesto vím, že kdyby vstoupili, naplníš je takovou sladkostí, která je osvítí, a již by nehledali.

Lásko, jsi tak přenádherně uzdravující, že díky tobě vím, kde je nás všech skutečný domov.

Ty jsi skutečným lékem pro mrtvé srdcem, neboť oni více vidí moc a zahleděnost materiální a jiné neduhy, které světem vládnou.

Lidstvo hledá veškeré léky na všechny neduhy těla, a přesto jeden z těch nejdůležitějších léků pro nás všechny je tvá láska, protože i když budeme mít ty nejlepší technologie a zavlažíme pouště, aby úrodnost se zde zrodila, a budeme sklízet tolik plodin a budeme vytvářet oázy, budeme mít ty nejlepší léky na uzdravení těla, tak nás to nezachrání, protože láska tvá je skutečnou nadějí.

Lidské srdce, které je naplněno takovouto láskou, uzdraví lidské duše, které bloudí v hodnotách, které zabijí nejen tento svět, ale každého z nás.

Láska vede k sounáležitosti života, k hodnotám lásky patří soucit, pokora, naděje, pomoc a ty další krásné dary lásky. Láska nedrancuje a nezabíjí pro svůj prospěch. To jen my lidé zabíjíme jeden druhého pro svůj osobní prospěch.

Lásko, i když stvoříme to nejlepší technologické a vynalezneme ty nejlepší léky, které nás budou stále více udržovat při životě, neznamená to, že jsme skutečně uzdraveni.

Láska je nadějí tohoto světa.

Bože, miluji tě.
Tom❤