Tom Borl si přenesl probuzené vědomí do této cesty života. Tím jak jsem si přenesl vědomé bytí tak jsem věděl jakou cestou mám jít a tedy nejít. Cesta je autentická a zcela přítomná v tomto životě neboť několik životů vědomě na tom pracuji a tak bylo třeba jaksi sám sebe v novém obleku nainhalovat a vědomě tak naplnit tělsnost aby se tak dalo vše do pohybu. Od mala vnímám a cítím to nehmotné než to hmotné. Věděl jsem že už se nebudu vydávat na cesty které jsem prošel v předchozích cestách životů. Věděl jsem a cítil kde je má cesta, sám v sobě v tom probuzeném přeneseném stavu. Jaksi jsem jen tělesnou otázkou nasměroval tělo, ale tato otázka byla součástí PROBUZENÉHO vědomí. Vše se jaksi uvádělo vědomě do pohybu. Věděl jsem jaké cesty a lekce se dávají do pohybu a co je třeba udělat aby se zcela probuzené vědomí v upamatovatelnosti naplno otevřelo. Jen vnitřní cesta, vyčkávání na plné vylití bylo potřebné protože jsem věděl co přesně dělám , tedy nechal jsem otevřenou cestu a vědění pro tuto současnou. Nechť je vám třeba má cesta inspirací.

Nejnovější příspěvky

Mír je

17 září, 2023|

Je to cesta kde je dobře. Tom

Miluji

8 července, 2023|

Láska je krása a skutečně nás skutečně uvádí do pravdy života a poznání. Láska je květ pro všechny. Miluji Tom

Číše strachu a lásky

21 června, 2023|

Tom Borl zde mluví o tom jak LÁSKA dokáže proměnit vše. Mluví zde ve zkušenostech neboť se věnuje lidem v sezeních více jak 17 let a tak poznal mnoho strachů, které lidi v sobě nosí. ...