V lásce je láska a v lásce se otevírá to nejhlubší poznání v samotné čistotě srdce.

Láska je tak nádherná, že ani mysl ani veškeré bádání a analýza či rozum ji nepojme. Pojme ji zas jen Láska, neboť Láska Lásku miluje.

Láska je milovat , milovat je Láska.

Láska je pohyb v srdci, který otevírá hluboký mystický život spojený z Bohem v samotném nejniternějším stavu.

Přátelé, tak moc děkuji, že láska si mě v životě našla a láska mnou prochází a uvádí mě do duchovního ovzduší.

Láska otevírá vše a tak jsem to i cítil od začátku své cesty, že Láska je cestou mou, neboť mě pozvala do tohoto poznání a já jí vyslyšel a vlastně ji srdcem chápal, neboť mě prozářila a prozařujeme mě tak stále.
Láska je ta cesta, kterou jdu, a pracuji na tom v mnoha tělesných převlecích a tento život znovu.

Lásku vyciťuji a je mi tak dobře známá, že není potřeba o ní přemýšlet.

Jen jsem znovu nastoupil na cestu tam, kde jsem skončil, a vyměnil tělesný oblek za nový a pokračuji dál.

Navázal jsem opět na cestu Lásky.
Láska je tak hluboká a je potřeba jít hluboce do lásky, mnohem hlouběji, než si myslíte.
Je třeba hluboce milovat.

V Lásce k Vám Tom❤️