V tomto sezení se zaměříme na stav srdce ve všech směrech.

Vnímání a analýza stavu srdce a skutečná soudržnost a frekvence srdce, kterou vysíláme do prostoru života a to, jaký náš život je a bude. Nakolik je zde proud srdce ve vztahu k samotnému životu a tedy i k sobě. Pohled, jaký je deficit v tomto rozměru a nakolik, nám brání žít výjimečný stav srdce. Celkové vyhodnocení a směrování, aby tato cesta byla žita. Srdce se rozvíjí až do těch nejvyšších stavů.

Celkové vyhodnocení a směrování, aby tato cesta byla žita.

  • Srdce obsahuje výjimečnou cestu, která prostě dokáže proměnit vše.

  • Provedu vás poznáním srdce a rozluštíme na kolik, jsou zde zamrzlé události a jiné.

  • Zavlažíme a zasvětíme tento stav a uvedeme do vědomé pozornosti.

  • Cesta srdce má veliký vliv na naše životy od samotných pocitů, myšlenek a emocí až po stavy, které nejsou spojeny s žádným tímto rozměrem.

  • Srdce uvádí do pohybu harmonii a vede k míru života.

  • Vede do nových úrovních a cest.

  • Zároveň nás uvádí do vyšších stavů bytí a změn.

  • Léčí nás ze strachů a stojatých vod.

  • Cesta srdce má výrazný vliv na kvalitu života.

  • To znamená vstoupit do nového rozměru bytí.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

V cestě srdce jsem badatelem a zasvěcuji tak cestě srdce své bytí.

Délka trvání je cca 3 hod. Vyrovnávací hodnota 11 111,- Kč