logo-mini

Sdílejte stránku se svými přáteli na sociálních sítích.

Srdce

V kráse, v nekonečné kráse života Vás zdravím. Přátelé, vše začíná u nás a v nás. Jsme tou hybnou silou našich životů. Pojďme svůj život naplnit, dejte šanci svému životu, dejte šanci své cestě, porozumějte svému příběhu, porozumějte svému srdci. Vstupte do života bez hranic, náš život má mnoho podob, mnoho zkoušek, které je třeba plně vnímat, abychom co nejlépe prozřeli svou cestu a uměli jí tak porozumět, že se cesta stává probuzeně probuzenou. Cesta se stává procitlou, že v ní kráčíme a plně ji tak rozumíme a vnímáme, že se stává absolutně prozíravou a můžu zde říci, že se stává nadpřirozeně kouzelnou. Ano, život se stává kouzelným, je zde mnoho kouzel a se svým životem můžeme kouzlit, neboť jsme se tak silně probudili a naše bytí se obrodilo do nového stavu bytí. Musíme projít mnohými stavy a pochopeními, abychom dosáhli tak silného otevření srdce. Zde záleží na mnoha faktorech, jak duchovních zákonech, tak na Vaší intenzitě. Neboť je potřeba dosáhnout klíče od srdce, je nespočetně úrovní vědomí srdce a čím hlouběji se posouváte, Váš život uvnitř Vás se zcela začne měnit, poté tyto události vyvěrají na povrch našich životů.

Je třeba neustat a pokud se stáváte více empatickými, či prožíváte určité extatické stavy lásky, či určité druhy otevření, je to teprve začátek, ale velice dobrý. Jsou to prvotní záchvěvy srdce, které se poznává a Vy se v tom poznáváte, tento stav se otevírá do prostoru života a prvotně mění uvědomění a Vy si všímáte své nové části. Tyto jemné či silné stavy prvotního otevření mohou trvat i několik let, i po celý život, záleží opět na mnoha faktorech. Můžu říci, že tyto prvotní záchvěvy mají spousty vrstev a to i ty nejhlubší, ale je to jen jedna malá část, čím úroveň srdce vůbec je.

Vědomí srdce je mimořádné tajemství a cesta, je zde samotný přechod .

Mnoho lidem se v cestě života podaří otevřít v určité úrovni své vědomí srdce, prosím nemluvím zde o srdeční čakře, to je ještě jiný význam.

A toto otevření má velice vliv na náš současný život a zde záleží jak opět procitneme a porozumíme těmto signálům a zákonům, jak je pro svou cestu co nejvíce uvolnit, a tím tak tvořit, že porozumíte těmto zákonům tak jasnozřivě, že mají vliv na život Váš i ostatních.

Mnoho bylo a je psáno, žijte srdcem, přesuňte se do tohoto vědomí srdce, to je zcela správné, ale jak jsem psal, je zde hlubina tajemství.

Mnoho jdoucích se zastaví v tomto prvotním stavu otevření, ať již počínajícím či hlubokým, je však ale i v tomto stavu otevření najít vlákno vláken, protože je zde mnoho co se musí slíti dohromady, je to postupné spojování, které má své další vyústění.

Tyto stavy prvotních otevření jsou většině lidí známé, a to i těm, kteří nic nepraktikují. A ti, co začínají jít vědoměji, poznávají nové hlubší fáze a je to krásné vidět takto otevřené jedince, neboť zde se dotkli sebe a hloubky. Je krásné, že se stále více lidem daří otevírat se v pravém vědomí bytí. Jak říkám člověk začíná být šťastnější, naplněnější, přináší náplň ostatním, mohou se dít silné stavy srdce a mnoho dalšího, ale věřte, toto je teprve prvotní fáze z mnoha vrstvami poznání a tímto poznáním je potřeba plně projít opět nadpřirozeně až do nuancí. Samozřejmě je to náročné a vyžaduje to jasnost jasnosti nás samých, kde je tak vše jemné a křehké, že zde se musí pěstovat nejemnější jemnost, která neexistuje v ničem jiném než zde, ale i tato jemnost jemnosti má vrstvy. No jak říkám i tyto prvotní základní roviny otevření mohou zabrat několik let i několik životů, opět zde je mnoho faktorů.

Ať jste dosáhli toho či toho vědomí srdce, věřte je to jedna z částí a říci, že jsem otevřený a že jsem ve vědomí srdce je určitý možný fakt, který je pro lidstvo a pro Vás tak obohacující, že jste naplněni, ale věřte, je to jedna malá část poznání, která však je tak hluboce blahodárná pro veškerý vývoj na Zemi, tak Vás samých.

Přátelé moji milovaní, je tak krásné a tajemné v těchto hlubokých plantážích živého srdce kráčet, dělím se svým srdcem slitým s duší o cestu tak královsky vzácnou, nemohu Vám zde vyjádřit tyto živé plantáže srdce, neboť jsou již tak hluboko, ale tyto řádky Vám píší proto, ať se nacházíte na své cestě kdekoliv, je zde to nejjasnější a již jen beze slov…………………..

Děkuji ve svém životě za vše, život je takové poznání a svůj život pochopit nikomu nestačí, ani na to jeho samotný současný život, já mohu děkovat za tolik milostí v mém životě, že jsem rozkryl svůj život a mohl jsem zde získat mnoho pochopení a zkušeností a vkročit tak do samotného tajemství života. Mé děkuji pěje nekonečně v mém srdci.

Přátelé, buďte ve své cestě tolik přítomný, co to jen jde. Váš život je vzácný, nechte tuto vzácnost vzácností prožít tak jasně, že jasností se stanete, jste vzácní, Vaše cesta je vzácná.

Vědomí srdce je vrstveno a rozvrstveno do nekonečných živých plantáží poznání.

Srdce je jeden stav s mnoha tajemstvími a hlubokými hloubkami.

Ty hlubiny jsou tak tajemné, že zde nemohu použít žádná slova k tomuto popsání.

V nekonečném proudu děkuji k Vám Tom


Leave a Comment