Prvotně nacházej sám sebe, protože toto poznání ti pomůže objevit a žít plně cestu svého života. Přijímej zcela svůj život, ať se ten život může stát plně tebou. Věnuj sám sobě poznání sebe, to ti nekonečně pomůže a zachrání. Uvítej svou životní pouť sám v sobě. Život je poutník a ty jsi právě tím samotným poutníkem. Buď k sobě pozorný. Uzři v sobě tu tajemnou krásu sebe. To je moc důležité. S tímto poznáním se život žije krásně a lehce.

Buď tím probuzeným poutníkem, který se kloní sám do sebe, aby se poznal a uzřel sám sebe v sobě, a tím procitl. A tak se stal probuzeným životem a laskavou životní poutí.

Nezapomeň na sebe, protože abys mohl žít tu pouť života, je třeba aby ses stal sám pro svou cestu jasným a byl světlem, které vychází z tvého nitra. A tak ti svítí na cestu, že ji můžeš plně žít a neztrácíš tak ze své cesty ani jednu vzácnou vteřinu. Jsi prvotně světlem, tak sviť pro svou cestu tak plně a jasně. To samotné světlo tě nikdy nezradí, je nesmrtelné a vychází z tebe a svítí zde pro tebe.

Poznej se a pak se rozšiřuj. Tím se tvůj život stal samotným poznáním a ty můžeš jít v klidu a míru a to světlo svítí i pro ty další.

Já jsem poutník života a ty jím jsi také, každý z nás se jím stal. Vypadá to, že jdeme tak odděleně, ale to se ti jen zdá. Jsme si tak podobní už tím zrozením. Tou samotnou cestou života jsme všichni, i ty jsi vyplul či vyplula. Jsme si tak podobní a kráčíme všichni společně. Tomu věř, i když to tak nevypadá. Nás všechny spojuje láska a hluboké světlo uvnitř nás. Tak vidíš, jsme si tolik moc podobní.

V rozjímání životní poutě k vám Tom

Nejnovější příspěvky

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]

  • Zdravice 2024

    Mnoho radosti.

  • Sviťme světlem

    Sounáležitost společnosti. Individuální práce je v každém z nás. Je […]