Vytvoř si ve své cestě probuzené štěstí

On-line

Jedinečná cesta

Intenzivní vibrace srdce

 • Cesta, která reaguje na Váš stav a jeho nastavení.
 • Cesta bude vedena přítomnou cestou a to po celou dobu.
 • Nainhaluji stav přihlášených a poté se vytvoří prostor pro intenzivní cestu, aby Vám co nejvíce pomohla.

 • Není potřeba návodů a schovávání nových papírů z kurzů.

 • Je třeba vytvořit intenzivní vibraci srdce, abychom roztáhli hmotu a vytvořili tak cestu pro naplnění.

 • Jde o tu hlubokou vibraci a její dosažení.

Vplujeme spolu do nové cesty

 • Živé online setkávání.
 • Vytvoření intenzivní vibrace pro naplnění.

 • Tavení hmoty touto intenzivní vibrací.

 • Tvoření hloubkou nitra, neboť vyšší vibrace taví tu nižší.

 • Nasměrování cesty a její uvolnění do prostoru, aby se vytvořila cesta.

 • V určité dny online práce/rozkvět.

Výjimečná online cesta přítomného tvoření

 • Naplň své probuzené štěstí. Vytvoříš cestu, která tě ponese.

 • Vytvoříme intenzivní proud energie, která bude rozrážet nepotřebné.

Intenzivních 7 dní

 • Naplň svá přání .
 • Svou vibrací Vám budu pomáhat k naplnění ve společných přítomných meditací.

Nasměruj přesně svou energii

 • Jediný čas, který zde máme je přítomnost.

 • To ostatní je hra našich myslích.

 • Jsi tvůrce svého světa.

 • Touto online cestou Probuzené štěstí dosáhneme intenzivní vibrace tvoření, aby malé částečky energií, které nás obklopují naším tvořením, byly co nejčistší.
 • Poté začnou nabírat postupně fyzickou podobu a tím se začne utvářet prostor pro naplnění.

 • Vědomí stav má obrovskou sílu a tak přítomně budeme utvářet cestu. Jsme více energií než tělem.

 • Vstoupení do čistého stavu tvoření .

 • Zvyšování vibrací lásky v myšlenkách.

 • Rozšiřování lásky uvnitř sebe a kolem sebe.

 • Láska nás vede do hlubokých a jemných vibrací.

Mnohé se ti v této cestě otevře

Vytvoříš si cestu ,která tě ponese

TATO CESTA JE URČENA TAKÉ PRO ONLINE SETKÁVÁNÍ. 23 999 Kč

Po připsání této částky Vám přijde FA a informace k zahájení.