Mnoho lidí prožívá ve své pouti života spoustu bouřek a vítr je prohání ze strany na stranu a jakoby se zdá, že nemáte žádnou možnost volby, ale věřte že máte.

I s tímto pracujeme na lidských sezeních, kde se potkáváme.
Kde otevíráme cestu života poznání, a tak dochází ke svobodné cestě, která je nad touto bouřkou a větrem.

Láska je Božského původu a v ní jsou skryté hluboké léčivé esence .

Není třeba v cestě života vláčet tělo a svůj život, neboť je zde možnost se narovnat a vstoupit do poznání.

Procítit svou cestu života, pochopit ji v celém rozsahu svého Vědomí.

Vstoupit tam, kde život bude šťastnější, a tak se plně projeví i v cestě života.

Láska je stav, který přesahuje všechny stavy, Láska je cesta, která otevírá samotný život, ale i hloubku života až po ty nejvyšší stavy.

Láska je ke mně tak Laskavá, že ve mně žije a dýchá tak, že ji vidím a dýchám a bere mě až tam, kde Bůh dýchá.

V lásce k Vám Tom

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]