Naše setkání je v 11 meditacích, které vás budou otevírat zevnitř.

Meditace jsou stvořeny ve vytržení v Buddhově stavu, kdy v samotné cestě vědomě, zcela kráčím několik životů. Tento život jsem plně na čas do tohoto vědomí vstoupil a přenesl jsem tento stav do své cesty. Tedy je zde plné a čisté napojení a žití v tomto stavu.

V těchto 11 setkáváních se budeme hluboce uvnitřňovat.

V uvolňování vám budu pomáhat a utvářet toto spojení.
Více k tomuto psát nebudu, protože každého cesta je zcela individuální, a tak se bude rozvíjet cesta.

Tato cesta, meditace je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Vyrovnávací hodnota je

199 999 KČ