V tomto sezení se ponoříme do úrovně těla, duše a nahlédneme zcela jiným způsobem na váš život, neboť někdy zcela zbytečně vše vzdáváme, aniž by to byla potřeba.

V hlubokém spojení světla se ponoříme do poselství pro vás, které ponese pohled na vaši cestu. Lazar dostal skutečně velkou šanci znovu obrátit svou cestu a znovu mít šanci, naplňovat cestu. V této velké proměně se vlastně změnilo vše. Někdy zbytečně se dostáváme do úzkých, a nebo nepochopením jdeme až na samý práh života.

Sezení je vhodné pro toho, kdo si chce srovnat životní, duševní a duchovní cestu a chce se tak proměnit, pochopit své bytí a tím nasměrovat cestu.

Toto sezení a tedy práce ze stavem Lazara se mi otevřela v roce 2020, tak jako všechna sezení se mi otevírají formou práce v čistých duchovních rovinách, čistou láskou a neustálou prací.

Zaznamenáno z duchovních rovin : Pláčete nad hroby mrtvých a přitom nevidíte, že jsou z vás miliony mrtvých již za života. Pláčete nad mrtvými, nad kterými plakat nemusíte, neboť pláčete nad těmi, co žijí a nejsou mrtví, neboť ti co jsou živí jsou mrtví skutečně, neboť ti co pohřbíváte, jsou živí.

9 899,-

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]