Tato cesta nás vede do hlubšího duševno - duchovního vedení.

Tato cesta nás vede do hlubšího duševno- duchovního vedení. Tedy otevírání duše a těla pod vedením ducha a tedy zasvěcování do hlubší podstaty a mystiky srdce a tedy samotné podstaty nás samých. Je to zasvěcovaní do samotné podstaty živé cesty. Zde rozvíjíme samotné zasvěcování člověka do vyšších zdrojových podstat, tedy posvátného grálu. Každý z nás je samotnou cestou , však v nás je skutečná živost. Skutečné bytí je vlastně posvátným grálem a je z něj tak plně napájeno. Přímé vyzařování tohoto grálu, ale zároveň láska a moudrost. Posvátný grál je živý , je to živé vedení.

Tyto setkání jsou v zasvěcovaní těla, duše a ducha.

Tedy tyto setkávání vedou k hlubšímu vnímání nás samých , našich cest, ale zároveň tato cesta otevírá hluboké dary a mnohé se dozvíme přímo v cestě neboť každý je darem. Rozvíjení života, duše a ducha. Tedy vstupování do samotné živé cesty vás samých. V tomto svatém grálu který je duchovní láskou zahalen do mnoho posvátných darů a tajemství se bude vše otevírat individuálně neboť jeho moudrost a duchovní láska ví. Tedy cesta nás vede, aby jste lépe překonávali bolesti a také aby se neopakovaly, pozvednout životní cesty , pochopení zkoušek a tedy práce s živou cestu duše, která se přenáší až na tělesnou úroveň. Tedy zasvěcovaní do životodárné energie a duchovních vedení a darů.

Čeká nás 8 setkání v délce 2-5hod.

Vyrovnávací hodnota za tyto setkávání je 399 981 Kč

8 setkání / v prokliku

Nejnovější příspěvky

  • Mír je

    Je to cesta kde je dobře. Tom

  • Miluji

    Láska je krása a skutečně nás skutečně uvádí do pravdy […]

  • Číše strachu a lásky

    Tom Borl zde mluví o tom jak LÁSKA dokáže proměnit […]