Tato cesta nás vede do hlubšího duševno - duchovního vedení.

Tedy otevírání duše a těla pod vedením ducha a tedy zasvěcování do hlubší podstaty a mystiky srdce a samotné podstaty nás samých. Je to zasvěcovaní do samotné podstaty živé cesty. Zde rozvíjíme zasvěcování člověka do vyšších zdrojových podstat, tedy posvátného grálu. Každý z nás je samotnou cestou , však v nás je skutečná živost. Skutečné bytí je vlastně posvátným grálem a je z něj tak plně napájeno. Přímé vyzařování tohoto grálu, ale zároveň láska a moudrost. Posvátný grál je živý , je to živé vedení.

Tyto setkání jsou v zasvěcovaní těla, duše a ducha.

Tyto setkávání vedou k hlubšímu vnímání nás samých , našich cest, ale zároveň tato cesta otevírá hluboké dary a mnohé se dozvíme přímo v cestě neboť každý je darem. Rozvíjení života, duše a ducha. Vstupování do samotné živé cesty vás samých. V tomto svatém grálu který je duchovní láskou zahalen do mnoha posvátných darů a tajemství se bude vše otevírat individuálně neboť jeho moudrost a duchovní láska ví. Tedy cesta nás vede, aby jste lépe překonávali bolesti a také aby se neopakovaly, pozvednout životní cesty , pochopení zkoušek a tedy práce s živou cestou duše, která se přenáší až na tělesnou úroveň. Tedy zasvěcovaní do životodárné energie, duchovních vedení a darů.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě. Zároveň toto sezení jsem mohl otevřít až od roku 2023 kde mi bylo umožněno již plně načerpat tuto cestu jak pro své bytí tak pro ostatní.

Čeká nás 8 setkání v délce 2-5hod.

Vyrovnávací hodnota za tyto setkávání je 399 981 Kč

8 setkání / v prokliku

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]