Samozřejmě každý chce být šťastný, ale prostě někdy vnímáme, že nám je toto štěstí blokováno, nebo dokonce ho blokujeme my samy a nebo je zde ještě něco dalšího.

Je třeba pokud máme dar života, ho prožít kvalitně a tedy pochopit a zažít svou podstatu. Prožíváme mnoho životních zkušeností a tedy i velice náročné různé traumata atd. Záleží na čem chceme stavět dál naši cestu, jestli se chceme posunout dále. Naše setkávání je v 11 sezeních, kdy pracujeme na této hloubkové cestě.

Vidět třeba i zapomenuté události, které vás nadále ovlivňují a vy o tom vědomě nevíte.

Pokračujeme stále do hlubin a dále tyto hlubiny, odhalujeme ve vás samých, jdeme do hlubokých rozborů. Našim úkolem je dostat se, co nejhlouběji a to budu nazírat v hlubokém vnímání vás samých. Také vy spontánně budete hovořit. Tyto sezeni jsou aktivní v hloubce a vytahují napovrch vše, co blokuje cestu. Odstraňovat také filtry, které brání vaší podstatě. Vypořádat se také s obtížnými situacemi, které nás provázeli, či provázejí. Necháme spontánně uvolňovat vaše bytí, myšlenky, tělo a mnohé začne hovořit samo a my se budeme pouštět do rozklíčování. Po našich sezeních budete svou cestu vnímat v novém světle, tedy jakoby začínal nový život. Jedno sezení je v délce cca 2 - 4 hod., je to zcela individuální .

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Toto sezení se mi otevřelo po několikaleté práci vnitřních stavů, zkušeností a praxe.

Vyrovnávací hodnota za tyto setkávání je 199 999 Kč

11 setkání / v prokliku

Nejnovější příspěvky

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]

  • Zdravice 2024

    Mnoho radosti.

  • Sviťme světlem

    Sounáležitost společnosti. Individuální práce je v každém z nás. Je […]