Anubis vstupuje, jako jediný do záhrobního života a tedy i do určitého druhu stínů a temnoty, díky tomuto dokáže člověka velice silně posunout, jak na úrovni těla tak duše, života.

Vytahuje tedy vše temné a stinné, aby člověk mohl dosáhnout skutečného osvobození a tedy uzavřít svůj proces stínů a temnoty, kterou jsme stvořili našimi činy a cestami. Jaksi se tyto stinné otisky otiskují i mimo prostor naší duše, jaksi se pak mohou v našich životech vynořovat a sužovat naši cestu. Anubis jako jediný dokáže tyto otisky vyzdvihnout na světlo Boží, vstupuje do mezi - stupňového vývoje, kde se tyto otisky hromadí. Toto sezení je vzácné v tom, že se dokážeme ještě z jiné úrovně rovnat vaši cestu, jak na úrovni psychiky, duše a života. V hlubokém uvolnění necháme tyto události vystoupit, jak s úrovní vědomé, tak také s úrovně nevědomé.

Toto sezení vede k nadechnutí nového směru, uvolnění. Je to jakási psychická, duševní a tělesná očista, která má na všechny tyto stavy pozitivní vliv.

Je vzácné právě tím, že v Anubis sezení jsme schopni dosáhnout velkého povznesení a to právě tím, že naše záznamy charakteru stínů jsou uloženy v otiscích a záznamech i mimo prostor duše v jakýchsi meziprostorech, kde se tyto děje našich negativních činů, myšlenek, atd., otiskují a mohou nás, tak během života obtěžovat. Záleží samozřejmě, kdo co má u každého jinak. Tyto sezení jsou vhodná koho sužuje tělesná cesta, či vlastní stíny a nebo prostě chce ještě svůj prostor ještě hlouběji nazřít a třeba ukončit určité nedostatky. Toto sezení vede do lehkosti a uvolnění od břemen, které nás sužují na úrovni, psychiky, duše, těla. U každého sezení bude zcela jiné, dle stavů a vašich cest. Osvobodit a narovnat.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

9 999,-

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]