logo-mini

Sdílejte stránku se svými přáteli na sociálních sítích.

O krok blíže k andělům

V pokoře a nekonečné hloubce nebes Vás zdravím. Naše cesta vede v blízkosti andělů a v tomto článku si vysvětlíme určité zákonitosti nebes.

Nebesa jsou velice složitý systém nekonečných propojení. A vím, že mnoho let současných a i mnoho minulých dosažení vede k pochopení světla a skutečného napojení na nebesa. Popsal bych to asi tak. Vysypu Vám plnou slánku soli na stůl, je zde opravdu hodně zrnek soli, miliony i více, záleží jak která slánka, nicméně princip je stejný, tato zrnka soli jsou iluze, fantazie, strachy a hlavně opravdu nekonečná fantazie člověka, ta je tak velká a nekonečně hojná, že fantazie člověka samého převyšuje. Každé zrníčko soli je samostatné a nekonečné vědomí, které říká, já jsem to pravé vědomí nebo já jsem anděl tvůj strážný atd. A jen jedno z milionů vede k branám nebes, tak náročná je ta cesta skrze jedno zrnko a zde je i brána k nekonečnosti ducha.

Každý dnes mluví jak komunikuje s anděly, jak s nimi léčí, no a nebudu radši ani mluvit o TV vysílání, kde opravdu se zachází k nekonečné a velice nezdravé iluzi účinkujících. Víte, toto téma je opravdu nekonečně obsáhlé, asi jako každé, které se týká nebes, ale nastíním zde určité informace. Opravdu není jednoduché komunikovat s nebeskými anděly, toto vyžaduje velice jasná pravidla a mnoho práce, aby se člověk vůbec mohl naladit na čisté srdce andělů. Vím o tom své, trvalo mi to mnoho let a za těch mnoho let i životů teprve nahlížím a sklízím ovoce nebes.

Z 99% se zde zcela zasvěcuje do astrálních komnat a fantazií andělů!!!

Hloubka andělů nebes má zcela jiné fungování než tyto fantazie. Zde se toto vůbec nedá popsat slovy, naše srdce v té nejhlubší rovině se může otevírat nebeským mocnostem a tedy i andělům. Andělé se zde musí spojit v té nejhlubší rovině srdce našeho a přistoupit k nám blíže ve své vibraci a vytvořit určité duchovní vakuum, aby člověk, již ne člověk, ale nejhlubší rovina vědomí srdce, mohla v tomto stavu existovat a přijímat pravdu nebes a krásu nebeských andělů.

Je to stav nejvyšší ryzosti a čistoty, do kterého Vás andělé zahalí, zde v těchto stavech jsem mnoho načerpal a mnoho mně bylo dovoleno pochopit a nazřít, je to jako pravda pravdy, je to skutečnost skutečnosti a zde poté vidíte hlubokou iluzi světa a lidí, kteří si myslí, že vědí, kdo jsou andělé. Věděl jsem od počátku své cesty, že andělé, tak jak mluví o nich různí věštci a téměř každý, je fantazie a přání lidí s nimi komunikovat a zde fantazie nezná hranice, je to spíše stav samotné sugesce člověka, zde fungují zákonitosti přitažlivosti velice silně.

Tento stav andělský je velice mimořádný a dosahovat ho je stav blažení, roztékání srdce, které taví sám anděl. Není to jen o léčení či stahování vzkazů, kterých se nabízí jak hub po dešti, ale tyto vzkazy jsou vesměs výplod fantazie sugesce. Dosáhnout stavu andělů je řeka naděje nebes, je to láska žhnoucí nekonečnou pravdou a čistotou. Není to o tom, že musíte  zde prosit  anděly, ať Vás léčí, či Vám mají dát vzkaz, ne o tom to není, ve Vás se otevře zcela nová brána vědomí a vědění a mnoho věcí již chápete a jste v řece andělů, je to stav andělský, těžko popisovat.

Je to výdech směrem k Otci a Matce Vesmíru, je to vhled a pohled k pravdě, je to nádech spojení, je to nádech andělský. Víte, mé srdce tak silně hřeje u těchto řádků, až téměř hořím a hluboce děkuji za velkou pomoc nebes, neboť iluze a astrál plný fantazie není mou cestou. Člověk musí uzřít v sobě, byť miniaturní kousek pravdy a hlubokého světla nebes se dotknout, aby dostal otřes světla a pochopil cestu bez iluzí, fantazie a nekonečné sugesce astrálních jevů.

No víte, jde otevírat cestu andělů, proudí i zde veliká pomoc, ale vše má trošku jinou tvář než plné obrazovky astrálních stavů, či plno andělských webů, které Vás do nich zasvětí. Určitě a to zcela říkám jasně, to, co Vám dávají za jména strážných andělů a říkají Vám, že toto je jméno Vašeho anděla, je opět z 99% iluze a jejich sugesce astrálu. Anděl strážný dostává z Boží vůle jméno, a to pro každou cestu jinou, a toto jméno je vibrace a komunikace mezi Boží vůlí a konkrétním andělem. Opravdu věřte, vím sám, že tato slova, a ani to nejsou slova, nejdou převést do této úrovně, neboť je to mezi Bohem a andělem.

Tato vibrace, složená, nese veškeré kompetence anděla strážného a tedy i možnosti zásahů atd., je zde obsažená cesta. Je  možnost získat jakési jméno Vašeho anděla, a je to také velice náročné, já jsem ho dostal až po mnoha letech, neboť musíte na něj dozrát, ale jde to, však dosáhnete určitého přeskupení energií do slov a zde se odhalí i cesta a možnosti. No, vše zde o tom psát ani nebudu, neboť bychom zacházeli do hlubokých cest, které by Vám moc neřekli. Léčení s anděly či ostatní věci jsou tak individuální záležitosti, které Vás zcela přesahují. A zde je třeba napsat, že  léčení, kterého je opět dnes jak hub po dešti, není prvotní rovinou. A to si mnoho lidí plete a léčí, ale co léčí nebo vlastně čím léčí, vlastní sugescí neznalosti, neříkám že všichni.

Totiž, všichni léčí a považují to za dar a pomoc lidstvu, ale ve většině to není vůbec pravda, je to jejich iluze spasení a podléhají těžkým dramatickým jevům astrálu, nacházejí se v psychické nestabilitě a neukojitelnosti pomáhat a říkat, co mají druzí dělat. A to se stalo velkým hitem na těchto cestách za poznáním. Dary nebes jsou hodně o něčem jiném a rozhodně nespočívají zásadně jen v léčení. Ty se opravdu otevírají hlubokým Božím darem, kdy duši je dovoleno kráčet v Boží řece a nacházet v ní lék pro ty, kteří přichází.

V tomto článku Vám nic nevnucuji, je to jen mé vylití, kde někdo bude cítit a někdo ne. A především Vás nesvolávám na cestu mou a neříkám, že je nejlepší, já si vážím své cesty a nekonečnosti nebes a tak moje cesta ducha je pro můj život velice naplňující a rád v ní kráčím, neboť to tak cítím.

Jděte cestou tak, jak to Vy cítíte a kráčejte tak i tak, vše je na našich rozhodnutích, co chceme konat a v jakém stavu chceme žít.

Já rozhodnutí za nikoho nedělám.

Nenechte vstupovat hloupost do Vašich cest, ale nechte vstupovat kvalitu duše, nechte promlouvat čistotu čistoty, nechte v sobě klíčit dech Stvořitele, vstupujte do hluboké komnaty nuance nuancí a zde buďte tiše a porozumějte tomu, co je po Vás chtěno. Následujte nejhlubší stav sebepoznání.

V nekonečném životě k Vám Tom


Leave a Comment