Nahlédnutí do vašeho stavu a rozbor kolik, je toho ještě třeba naplnit.

Zasvěcení do tohoto nového věku a započetí cesty.

U každého se bude dít jinak.

V jakém stavu se nachází vaše bytí, jaké frekvence vysíláte k tomuto novému věku.

V hloubce tohoto věku budu nazírat a číst v tomto věku a předávám nejen vnitřní cestu, ale informace pro cestu.

Nastavení bytí do tohoto pole, aby váš vývoj se co nejlépe přibližoval. Jedná se hlavně o stav duše a tohoto vývoje.

Zde se otevírají zcela jiné frekvence a esence, neboť zde jde o cestu nového věku. Vše přichází v duchovním stavu a tak vám i předávám.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Vyrovnávací hodnota je 8 999 Kč