Jsme v naprosto nové éře vývoje, jako lidstvo tak hlavně samotné duše.

Tato nová éra lásky se již započala a je velkým darem, vede k očišťovaní a osvobozování srdce, tedy k rozkvětu a nastavení nového vývoje.

Už jsem o tomto psal před mnoha lety a v současnosti jsem, k tomu napsal mnoho dalších článků.

Jde o určitý druh zasvěcení srdce a jeho určitou zpověď, kterou spolu otevřeme.

Dostanete zde, hluboký vzkaz a pohled na samotný váš vývoj srdce, jak pokračujete v tomto vývoji. Jde zde o naladění se na novou frekvenci bytí a pozvolné ukončování starého, aby váš vývoj hlavně pokračoval v tom vývoji novém.

Záznam z řek duchovních plání.

Jsou záznamem a pohlédnutím na vaši cestu vývoje srdce. Při stažení dochází na úrovni hmotné k určitému přeskupení do slov, abychom to lépe pochopili.
Zasvěcení vede k pozvednutí srdce.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Délka trvání je cca na 2 hod
Vyrovnávací hodnota je 8 900 Kč