DÁVNÉ ZNOVUNAPOJENÍ

ZASVĚCENÍ

 • Vede k znovunapojení tímto určitým kanálem.

 • Znovunaladění na určitou lehkost a jemné vibrace.

 • Hluboké smývání nepotřebných nánosů.

 • Uvolňování cesty.

 • Tato energie pracuje nejen na tělesných vibracích, ale jde hlouběji na psychické bloky a odstraňuje nánosy a tím se uvolňuje více cesta a vnímání sebe.

 • Zprůchodňuje jemné toky a nalaďuje nás na jemné vibrace.

 • Každému je při tomto zasvěcení individuálně vše otevřeno a řečeno.

ZNOVUOBNOVENÍ

60 min Uvolnění

 • Velmi silná energie.

 • Detoxikuje organismus na těch nejjemnějších vibrací až po ty tělesné.

 • Energetická harmonie orgánů.

 • Uvádí nás do přítomnosti.

 • Vede k jemnějším vibracím.

 • Sladění sám (a) se sebou.

 • Navyšování vitální energie.

 • Hluboký odpočinek, kdy si velice odpočine tělo a vnitřní orgány a jiné …

 • Celková harmonizace.

PŘÍBĚH

Přátelé,

v roce 2019 jsem se vydal na Velikonoční ostrov. Cesta byla dlouhá, ale výjimečná. Zde se mi přihodil mimořádný pohled do dávného příběhu.

Prošel jsem celý ostrov, ale stále jsem vnitřně věděl, že toto není vše. Jednoho dne mě cesta vyvedla mimo hlavní trasy a stále mě vedla hlouběji přes různé stezky. Jednou byl velký vítr, podruhé silný déšť, pak slunce, a takhle se to střídalo, ale věděl jsem nějak vnitřně, že je třeba jít dál, že se nebudu již vracet.

Začaly se mi rozšiřovat tělesné smysly a tělo se mi dostávalo do velice silné vibrace. Vyšší tep a zrychlující se dech, až najednou se mi to vše přepnulo do jiné reality ve vyšším vidění nadsmyslů atd.

Otevřela se přede mnou velice stará civilizace, kterou jsem viděl v jiném rozměru, vše bylo nádherně barevné, viděl jsem energie, prostě vše, jak fungovalo a existovalo na této straně ostrova.

Byl jsem naprosto v přítomném stavu a vůbec nic jiného jsem nevnímal, ani své tělo. Začala komunikace a bylo mi ukázáno, jak se zde léčilo energií a jak určitá část lidí na tomto ostrově žila.

Viděl jsem jakési chrámy, kde proudila silná léčivá energie, která se snášela do těla a léčila velice jemnou vibrací. Bylo mi ukázáno, jak vše původně vypadalo, jako kdybyste prostě koukali na film v TV. Jen s tím, že tohle nebyla TV, ale skutečný vhled v plné intenzitě vnímání, tedy byl jsem vlastně přímo v tom, neoddělený. Takže jako bych koukal na ten příběh, ale zároveň jsem byl v něm.

Bylo mi zde řečeno mnoho o této léčivé energii, a nakonec jsem byl do ní plně zasvěcen. Byl to tak hluboký trans, že jsem se z toho v těle nemohl vzpamatovat.
Pak najednou vše utichlo a vše se vypnulo. Dlouho potom jsem se z toho dostával a strávil jsem na tomto místě ještě pár hodin.

Další den jsem se vydal znovu na toto místo s tím, že jsem jakoby čekal, že se znovu toto odehraje, ale bylo mi jen už řečeno bez otevření vidění, že jsem dostal dar zasvěcení a otevření vidění. Kdy jsem mohl vidět vše v jiné realitě a že na toto místo může přijít klidně tisíce lidí a neprožijí to, je to rozhodováno z vůle těchto záznamů duší.

Nezačal jsem cestovat proto, abych našel svobodu či jiné, ale mnoho let jsem se věnoval vývoji sebe a lidí a vnímal jsem nitrem, že bych chtěl vidět, jak lidé žijí. A tak jsem to vyslal a život mi přihrál různé kouty naší krásné Země.

V dnešní době se také věnuji těmto energiím léčením lidí, a také zasvěcením do této cesty.

Nazval jsem tuto cestu MOAI-A-KI.

Toto zasvěcení, energie a jiné jsem načerpal roku 2019 na tomto ostrově.

Na cestě životem i světem k vám,

Tom