Pozdrav Tomáše Borla v novém roce a jak žít srdcem nejen v roce 2021