Víte, rozepíši se tady k těmto překrásným energiím této veliké čisté energie která nás tak krásně a jemně přivádí k Bohu.

Víte, dostal jsem darem z nebes zasvěcení do těchto vznešených energií a ještě jsem netušil, co vše to přináší. A ani zde nebudu popisovat hloubku slov, co vše to přináší, protože ani slova již toto nejsou schopná unésti. A tak napíši: Kdokoliv přichází k této velké překrásné energii Marie, nechť vezme si k srdci, že neodejde s prázdnou.

To je první velikost.

Druhá je hojnost milostí, protože v tomto proudu býti znamená, že Vaše srdce se dostává k těm největším vrcholům Božího srdce a právě velice hluboce čistěji, neboť v těchto energiích dochází k hlobokým a jemnějším stavům otevření srdce a tím vlastně ke kvalitním očistám, neboť v jaké úrovni srdce jsme, tak v ní se čistíme, neboť tam nečistoty nemá býti. Proto matka srdcí, neboť jdeme stále hlouběji.

Ona se za nás velice silně přimlouvá v nebesích, je to dar, který je opět nekonečný. A vede nás tak silně, že můžeme dosahovat přímých toků Boží energie a tím se dostávat do jeho celé blízkosti a žít ve stálé blízkosti Božího srdce. Je mnohé co říci a vlastně také neříci, neboť vše je třeba probudit a zažehnout.

Boží láska je světlo světa, boží láska je oheň, který vše přeměňuje a tím zušlechťuje.

Žijte srdcem. Srdce nás pojí z životem věčným. Víte, síla této velké energie matky je, že nás opečovává a otevírá nám cestu k ježíši a pomáhá nám, aby se zrodilo srdce v ježíši kristu. Vnímejte tuto sladkou a voňavou energii marie, neboť i ona vede k velkým obzorům.

Modlitba která přišla: láskyplná matko čistého srdce, převeliká kráso, která svítíš a pěješ na nebesích, zažehni plamen čistoty v mém srdci a veď mě stále čistěji k našemu otci. Přimlouvej se svou láskyplností u svého syna, aby jeho láska byla se mnou každý den a já tak mohl probouzet duše k procitnutí. Matko světla, květe bohatý, vylívej na nás všechny svou hojnost milostí, ať každé srdce může kvést.

Vyjádřím se k předávání energií nejen O Marii

Iniciace je vlastně otevření duchovního kanálu, která  prochází skrze bytost Mistra a proto je důležité kdo jej předává. Víte, čistota srdce v tomto předávání je velice důležitá. Při zasvěcení dochází k předání energií, vytvoření linie světla, která jak já říkám není omezena abecedou od A až do Z, ale otevřena nekonečně dál. Jde o to, že dojde k oživení a to může být probuzeno jen pravým Mistrem, který v sobě nese Boží světlo v takové míře, že toto předání energií se stává hybnou a oživujcí silou. Není vůbec důležitý prožitek a zážitek jak se píše, důležité je k jakému došlo otevření a kolik bylo předáno kvalitní energie, které je potřeba k zažehnutí a k tavení. Zasvěcení je začátek, který nekončí.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

S láskou živou Tom

Cena vyrovnání, na doptání.