Přátelé zdravím Vás u této cesty.

V našich životech si, letí čas přesně tak, jak má a naše těla tomuto času v cestě pozemské podléhají.

Každá vteřina, která protéká naším fyzickým životem je velice vzácná.

Každá vteřina nám dává šanci, uchopit svou cestu a naplnit ji. Je prostě požehnaná, a tak s ní zacházejme opravdu šetrně.

Totiž mnoho lidí tráví tento blahodárný čas, který je utkán každou takovouto výjimečnou vteřinou neustálým přemýšlením o tom, jak a co by dělali, ale nikdy se nedostávají do skutečného naplnění.

Uvíznou v iluzi času a každá vteřina, která je tak vzácná, která má vésti k naplnění a uvolnění se proměňuje do iluzí vteřin, a tak utíká každá tato vteřina.

Každému je dána šance každé vteřiny, aby se otevřel pro poznání vnitřní cesty, a tak nazřel svou přirozenou cestu a došel ve své cestě přesně tam, kam si každý z nás naplánoval, a nebo aspoň se přiblížil k tomuto naplnění.

Zde pak dochází k uvolňování každé vteřiny, tedy času v našich cestách.

To znamená, že každá vteřina, která nám byla dána v cestě pozemské, je plně využita, a tím se tato každá vteřina, dostává do naplnění.

Duše se pak dostává do jakéhosi bodu varu, do vyšších frekvencí, je to vlastně určitý druh požehnání, protože duše naplnila svou cestu, a tím dochází k celkovému zklidnění a míru.

Je to frekvence a vibrace spokojenosti a předsevzetí, dochází ke smývání i určitých nedostatků, pokud zde jsou, neboť duše se nachází ve vyšších tocích světla.

Škoda je, že lidé na cestě zapomínají na svou vnitřní cestu, která vede právě k tomu naplnění a štěstí.

Lidé se stávají více smysly těla a kouzel materiálního světa, stávají se větrem osudu, a nechají se unášet impulzy nedokonalostí tohoto světa a těla.

Přemýšlejí také nad svou délkou života a strachu o něj, a nebo kolik toho na tomto světě budou vlastnit, či stále se opakující situace, ze kterých nedokáží vystoupit.

Místo aby tato každá výjimečná vteřina pracovala pro Vás, jde spíše proti vám, čas se kroutí a je takový nezbedný, zacyklený.

Dochází zde k tlačení každé této vteřiny, která jakoby ve vibračním poli nepracuje pro Vás, ale spíše proti Vám.

Pak se každá tato vzácná vteřina proměňuje do strachu ze života, a tak každá vteřina je stále více obalována tímto strachem, a tak dochází také k silné brzdě prožívání a nenaplnění.

Cesta, do které jsme se zrodili, je výjimečný proces prožívání každé této vteřiny, která má v každé této chvilce otevřenost, každá vteřina je svobodná a otevřená, a to je důležité vnímat.

Nemá se nacházet v zamčených cestách vteřin.

Právě proto je naše tělo složené s těchto vteřin, protože je zde jen na určitou zkušenost, pro kterou jsme přišli.

Tím jak se příběh odvíjí, tak se s každou takovou vzácnou vteřinou musíme rozloučit, neboť již nás v této cestě nenavštíví, ale jasně už splnila svůj účel a je na nás, jestli ji skutečně dokážeme naplnit v otevřenosti naplnění, a nebo se budeme nacházet v zamčeném příběhu, který nevede k naplnění cesty duše.

Totiž mnoho duší oblékne hábit tělesného času, začne se motat v každé vteřině a je to tím, že došlo k jakémusi třesu a pohlcení se tělesnou cestou.

Možností je opravdu mnoho, jak se dokážeme zacyklit v příbězích života, a také vše je v individualitě každé duše, neboť v každé duši, která dostává příběh těla složený z těchto vteřin, je samotná cesta vnímání, a je třeba být, pro svou cestu velice, až průhledně vnímavý.

Tak přátelé tohle je čas, který nás v těle proměňuje.

Tak jako roční období se proměňují, vše kolem nás je ve fyzickém světě časem dotknutelné v různých úrovní stárnutí, tak přesto je každá cesta každého z nás, prosycena těmito vzácnými vteřinami, které nám přišly dát jednu z těch cest nejvzácnějších, a tím je náš celý život.

Naše nehmotné bytí jsem přišlo pro zkušenosti a poznání.

Přijímejte ji třeba takto:

V lásce každou tuto vteřinu přijímám, jsi pro mě vzácná milovaná vteřino, neboť mě vedeš k výjimečnosti a naplnění příběhu.

Děkuji ti, milovaná vteřino a v lásce se s tebou loučím, neboť jsi mou cestu naplnila poznáním.

Každá vteřina je vzácná.

Tom

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]