Jsme v době, která přináší skutečně mnohé. To, na co jsme byli zvyklí, přestává platit.

Šiřme Lásku, posílejme Lásku. Jděme cestou Lásky, cestou Srdce.

Je moc důležité právě v těchto dobách být poslem lásky neboť cesta temnoty se teprve rozvíjí. Každý čin lásky tuto temnotu zastavuje. Je důležité posilovat lásku celou společností a tedy v celém Světě. Je moc důležité se rozvíjet v srdci a lásce. Je moc důležitá sounáležitost. Je moc důležité rozšiřovat lásku neboť se tak muže šířit do celého světa jako energie.

Nejnovější příspěvky

Spontánní povídání s Tomem

25 února, 2024|

Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční ostrov, ale také povídání o rozvoji člověka a mnoho dalšího. Tom Borl se více jak 18 let věnuje osobním sezením, přednáškám atd. Sám se samotnému ...

Zdravice 2024

1 ledna, 2024|

Mnoho radosti.

Sviťme světlem

22 prosince, 2023|

Sounáležitost společnosti. Individuální práce je v každém z nás. Je moc důležitá.