VÝJIMEČNÁ TO CESTA

VHLED A LET SRDCE

 • Tato cesta mi byla otevřena po dlouhé práci na sobě a chtít poznat tuto výjimečnou cestu.

 • Poznat Ježíše Krista v srdci, plně se mu odevzdat a poznávat ho zevnitř.

 • Duchovní cesta mě provází již tolik životů a stále můžeme v něčem rozkvétat.

 • Když přišlo to skutečné zasvěcení z hora, bylo to tak mimořádné a těžko zde slovy budu něco popisovat. Cesta srdce a lásky mi je tak blízká.

 • Vstoupit hluboce vnitřně a jen vnitřně, kráčet vnitřně a jít za krásou srdce.

 • Po dobu 6 měsíců Vám budu nápomocen.

 • 1 krát za měsíc osobní setkání a práce.

 • Více bude otevřeno v samotné cestě a při osobních setkání.

 • Vstoupení do přímé linie a stavu.

KAŽDÝ MÁME VELKÝ VZKAZ VE SVÉM SRDCI

 • Toto zasvěcení je výjimečné a je darem z nebes.

 • Mohu Vás tímto zasvětit, doprovodit ke Kristu a prohloubit Váš vztah s tímto Mistrem.

 • Zasvěcení je vedeno darem Krista.

 • Pokud máte zájem otevřít se této cestě, která léčí a uzdravuje naše životy a mnohem více.

 • Je to hluboké mystické vstoupení a tak více informací psát nebudu.

 • Více v samotné cestě zasvěcení, tedy je to vstoupení k tomuto srdci a uvidí se co Vše bude otevřené.

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě.

Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě.

Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě. Děkuji Kriste!

Vyrovnávací hodnota za tuto cestu není za tyto dary, ale na mou cestu tělesného života.

Vyrovnávcí cesta peněz k doptání.