logo-mini

Sdílejte stránku se svými přáteli na sociálních sítích.

Každý den vlastníte klíč

Každý den vlastníte klíč od svého dne, vnímejte prostor a odemknutí každého dne

Zdravím vás přátelé v lásce věčné, a tímto zdravím celý svět a každého na této Zemi i mimo ni.
Na svých cestách pozemských zažíváme mnoho vzrušení, vzestupů či pádů, každý tak jak může a také každý podle svých podmínek a uskutečnění.

Je třeba umět se svou cestou zacházet a skutečně sobě a své cestě porozumět, jsou  to přátelé, skutečně nuance nuancí, ale přináší to skutečné a pravdivé poznání o sobě a své cestě. Vy jste ta cesta, která se naplňuje. Je důležité věnovat svému životu pozornost, ne své mysli a rozumu, ale skutečnému věčnému stavu, a to svému vědomí duše. Totiž rozum a mysl dokáže velice silně zastínit naší skutečnou podstatu a tedy i uvědomění o sobě samém a věčném Stvořiteli. Je třeba léčit svou cestu, pokud se v ní vyskytují problémy. Je třeba se zabývat svou skutečnou duševní a duchovní podstatou. Víte, život sám je velké mystérium a nese v nás spousty cest, které jsme vykonali, mnoho uvědomění či ztrát. Je třeba dozrávat do skutečného zraku duše a jejího plného otevření, aby obsah duše se mohl vylévat směrem do prostoru života a tím i přicházení na svou podstatu. A tedy pokud jsou zde uloženy určité charakteristiky nedokončené či bolestné, je možné s nimi pracovat a dojít do skutečného ukončení a tedy nového směrování. Totiž v úrovni duše je skryté mnoho, obsah je opravdu obrovský, je to tím, že zde je forma a zde se musí řešit příčiny, to je ta hlubší a hluboká fáze, ke které musí docházet.
Je třeba projít branami, které vedou k našemu vnitřnímu království a tedy v prozření sebe samotného, pak samozřejmě cesta pokračuje stále dále. Tyto procitnutí v sobě jsou velice důležité a velice hodnotné a tedy i pravdivé. Rozevře se květ vašeho bytí a vy se tím stanete. Přátelé, tak blahodárná je tato cesta procitnutí, tak význačně důležitá a pravdivá, je důležité tomuto všemu být přítomný a velice pozorný, až badatelsky, tam je skutečnost našeho jádra a pravdy.
Tímto článkem a slovy vám sděluji důležitost procitání ze spánku nevědomosti a stínů, které nás svazují a zbytečně nám znesnadňují cestu, samozřejmě je to usilovná práce a není esotericky jednoduchá, ale pokud je z vaší strany poctivost a práce, a tedy i vytrvalost, jste odměňováni již za života.
Mé přání je, abyste toho dosahovali a posílám k vaším srdcím a cestám pomocnou energii, abyste byli vytrvalí a rozpouštěli se v lásce.
Dosahujte každý den svého klíče, kterým svůj den odemknete. Vnímejte se zevnitř ven, dejte průchod svému životu, procitněte ze smrtelnosti k nesmrtelnosti, uvědomujte si svou skutečnou podstatu a nechejte ji uvolňovat až na povrch. Žijte svou nesmrtelností a věčností svého stavu. Nechte působit zrak duše, prožívejte svůj den ve vnitřní kráse, toto vše mění cestu a dostáváte se do probuzení a jasnosti dní, měsíců a roků, až k přechodu.
V klíči je skutečný život, umějte žít v tomto probuzení, toto probuzení jste vy a vy máte klíč od svých cest, dosahujte jich.

V lásce a skutečnosti k vám Tom


Leave a Comment