V srdci je velká láska pro celý Svět i za ním. Láska vede k hlubokému poznání a otevírá nás do nejhlubších stavů ducha a lidskosti. Každý z Nás dostal toto velké hospodářství srdce, a tak nechť každý z nás je tím nejlepším pastýřem tohoto milostivého panství, neboť v tomto panství je již dána obrovská láska. Je to hluboké panství srdce, které je tak velkým zázrakem a tento zázrak nebude nikdy překonán žádnou super moderní technologií. Láska nás bude vždy uvádět do velkého milosrdenství, šlechetnosti, pokoře, hluboké lidskosti a samozřejmě k nekonečně hlubokému poznání ducha. Je to tak hluboký dar, který je samotným poznáním a dlí jisto jistě v každém z nás.

 

Lásko s tebou je život tak probuzený, že duchem se rozpínám.

Láska vyzařuje prapůvodní cestu a tím také usnadňuje růst.

Láska nás dokáže osvobodit, naplnit a dát se.

Láska vede k pokoře a nelpění na matérii, neboť zde poznáváme hloubku nás samotných a v tomto stavu láska hoří tak hluboce, že nás proměňuje k věčnému stavu.

V lásce života Tom

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]