Přátelé, zdravím vás na cestě své a na cestě každého z nás.

Ano, je to tak, jedním dnem vám pomůžu změnit celý život a to jsou ta individuální sezení, která jsou viditelnou cestou a to tak, že se zabývám charakteristikou duše a také charakteristikou osobnosti.

Charakteristika duše vzniká cestou vašeho reinkarnujícího se vědomí, tedy duše.

Charakteristika osobnosti vzniká za života novými podněty a reakcemi na tyto podněty ze života ,ale zároveň zde působí, já tomu říkám plasticita duše, která se zároveň přelévá vědomě či nevědomě do současnosti a tím i ovlivňuje také charakteristiku osobnosti, těch stavů a možnosti je více, proto je zde nebudu specifikovat.

Tyto zření mi byly otevřeny po stálé a neutichající práci na sobě, jak v tomto živote, tak v předchozích reinkarnacích a mé bytí dosáhlo věčného stavu poznání v přirozenosti a tak se mi podařilo nasbírat dosti duchovní vnímavosti a duchovních milostí, že s těmito krasnými dary mohu pracovat.

Je to samotné viditelné zření, kdy naprosto vidím celou vaší formu a s ní mohu okamžitě pracovat a to je zapříčiněno tím, že se mi tento dar otevřel z čistého ducha, který mě uvedl do těchto zákonitostí a tajů duše a toto je můj učitel, který je zároveň můj dohlížitel.

Tím, že je mi umožněno toto přímé nahlížení a tedy vidět do samotné formy bytí vás samých, tak tím velice efektivně pracuji se všemi problémy, které tam jsou a to zcela v nejjasnější podobě a to se děje v přítomném stavu a tyto změny se vlastně dějí okamžitě na duševním stavu, tím je toto sezení tak výjimečné, neboť dochází k okamžité formaci a konání.

Dohlížitel těchto sezení je samotná cesta nejvyšších zákonů a tím je vše v té nejvyšší čistotě konáno a tak já jsem zcela odosobněný a jsem sám jen v čistém vědomém stavu bytí, abych mohl vůbec s tímto vaším stavem pracovat.

Tato sezení jsou právě tímto ojedinělé a zároveň náročné pro mě, ale zároveň také i pro vás, protože měli byste být připraveni a ne přijít jen tak, ale skutečně se připravit na posun ve své cestě a porozumět hluboce svému příběhu, tedy sobě, a to vše zvládneme ve 2-4hodinach. Pracuje se mimo čas a prostor, i když se budeme nacházet v této realitě a to proto, aby vůbec mohlo dojit k jasným a zřetelným změnám. Ta důležitá a podstatná část nám bude odkryta a rozložena a tím se děje i zároveň rovnání a naplnění, tedy uskutečnění také do reálného života.

V jednom sezení jsme schopni udělat mnoho práce dopředu a docházet tak k osvobození a rovnaní cesty a její směrování a to v celé komplexnosti věčného vědomí.

Pracuji v součinnosti na tomto stavu bytí, neboť zde jsou ty důležité změny, které mají vliv na samotné životy.

Je opravdu moc důležité se vyznat v duchovních zákonech a to v té nejvyšší čistotě a tyto dary mít otevřené z té nejvyšší prozřetelnosti.

Jak jsem psal, v těchto sezeních jsem odproštěn a odosobněn, aby jsem plně čerpal ve stavu čistého vědomí, které je plně koncentrované a to naprosto.

Je to koncentrované vidění a jiné, které je schopno vidět jakýkoliv váš záchvěv vědomí a tím jsme schopni rozklíčovat vše, pak také přichází i moje určitá doporučení, jak vše uchopit.

Je náročné přenášet vše do slov, protože slova zde ztrácejí obsah, totiž zákony našich cest a vědomí jsou tak plně obsáhlé a tak vytváří samotné své určitosti a schopnosti, kdy se vytváří jakýsi vlastní vnitřní svět zákonitostí v individualitě vědomí, že jsou vlastně tyto procesy zákonů a charakteristik nekonečné.

No přátelé, mohl bych toho napsat opravdu hodně, v čem spočívají tato sezení, ale mohu zde říci, že neřeším čakry a jiné určité stupně léčitelství, které vyžadují neustálá setkaní a zabývají se jakýmsi jemnohmotným povrchem a ještě jak to ve skutečnosti je. K tomu se rozpovídám možná na nějaké přednášce třeba.

V těchto sezeních jsem ve stavu obsahu a celistvé formy vás a v této formě pracuji a to je samotný stav vás a od toho se vše odvíjí a tím má tak silné a hluboké účinky na samotný stav a tedy i cestu života.

Zde se vše pečetí nejvyšší prozřetelností. To jsou sezení, kdy jeden den vám pomůže změnit celý život a to je ta skutečná práce, neboť zde pracuji se zákony vnitřního vědomí a tedy se skutečnou podstatou duchovního světa.

Cesta štěstí a probuzení je tak pravdivá a zcela existující.

Tom

Objednat