Zdravím vás u tohoto článku, který v sobě obsahuje mé vnímání a pohledy na současnou situaci.
Covid je velice chytrá válka a nazval jsem to válkou, protože tomu tak skutečně je.
Je to tím, že dnes není, tedy zatím a děkujme za to, cílem bombardovat lidi a zemi bombami a jinými válečnými kousky, které válka vytváří.
Jde o něco mnohem jiného. Já jsem to nazval chytrou válkou a ono tomu tak je, protože naprosto ochromuje celý svět, celosvětovou ekonomiku (která byť stojí na šílených praktikách), přesto zatím v současné době a v systému naplňuje určitou funkčnost a možnost určité existence.
Je to zcela nový druh válek, který mění svět a proměňuje obyčejné lidi v ještě větší závisláky na systému a těchto penězích, neboť je uvádí tento chytrý druh války v lidi, kteří budou řešit své životy v závislosti na těchto penězích, které jim dávaly určitý druh svobody v tomto systému, pracující, podnikatelé, živnostníci a jiné. Je však také pravdou, že jsme v určitosti i spolutvůrci. Ekonomika světa může stát na základech lidství a spoluvytváření dobrého světa. Žijeme ve světě, který má své omezené bohatství veškerého charakteru a v tom je potřeba nacházet sounáležitost a spojení a to také může být tato revoluční doba Covidová a její určitý druh války strachu a jiné.
Totiž lidé budou muset více řešit své tělesné životy, nebudou mít tolik času na osobní a duchovní rozvoje a tím jsou opět více lapení.
Pavouk systému umí uplést skvělé pavučiny, kdykoliv je potřeba a pro systém to již potřeba bylo, protože je stále více probuzených lidí a tím je třeba tohoto pavouka systému povolat a pochytat všechny a nechat oběti vykrvácet, vycucnout co se dá, ale né úplně zničit. Zachovat je jako systémovou hru. Pojďme myslet i v těchto dobách pozitivně. Každopádně ať je to jakkoliv, je to určitý druh nových válek, které ochromují vše bez velkých ztrát pro ty, které tyto ztráty nepotřebují.
Všimněte si, že informace a dezinformace jsou tak veliké, jako při válce a nikdo se nedozví nikdy pravdu, neboť vždy ohledně této války bude fungovat mnoho toků informací pro a proti. Vnímám, že svět ve kterém žijeme má mnoho podob našeho tvoření a je třeba nacházet více propojenosti a pomoci jeden druhému. Program světa je vytvářen také myšlenkami každodenních činů a individuálních světů našich myšlenek a tak je třeba také právě proto myslet přirozeně pozitivně.
Ať je, covid vyroben, či není anebo je jen evolucí, je to jedno, protože ta válka má mnoho podob a schopnost ji využít v jakémkoliv účelu a pro jakýkoliv účel.
Je třeba se, ale podívat na mnoho dalších událostí a to kolik lidí umře na hlad a na to, že nemají přístup k vodě.
Kolik lidí na světě zemře v důsledku stresu.
A co je mnohem závažnější je to, že pandemie světového charakteru může být hlad, tedy plýtvání a ničení přírodního bohatství. To vše také Covid zatemňuje svou obrovskou mediální  schopností.
Co je třeba říci, že vzniká nenávist mezi těmi, co nosí roušky a jsou zastánci a mezi těmi, kteří protestují proti rouškám a nechtějí je nosit, nebo nenosí.
Lidi natáčejí videa z celého světa, jak proti sobě lidé bojují, jeden který je nosí a nutí druhého, anebo naopak a jak se napadají a jiné. A to je mnohem horší než ten covid / válka, protože proti sobě stojí běžní lidé a místo, aby jeden druhého chápali, tak se napadají.
Každý má nějaký vývojový stupeň a tak než válčit, kdo jak to vnímá, by bylo dobře nacházet spíše spojení.
Závěrem bych také chtěl dát ještě jeden pohled.
V tomto všem se dá, ale najít vysoký stupeň nové éry ekonomiky (nového druhu fungování světa), ale také bude docházet k pozitivním změnám v celkovém vývoji lidstva.
Je tu nová možnost vývoje, takže i ve velké válce může vyrůst nový rozměr našich cest. Bude hodně záležet, jak vše bude pro tento rozměr nových cest dáváno a nakolik to bude ušlapáváno.

Není třeba se stát válkou a válčit jeden proti druhému a štvát proti sobě třeba i válečníky, ale v míru a lásce válkou procházet, protože se tím bude měnit válka na neúspěšnou a otevře se nový rozměr.
Čím větší chaos ve všech směrech, tak se bude stále více vyhrocovat i mezi běžnými lidmi.
Čekají nás ještě mnohem větší výzvy.
Vnímám, že je důležité, pochopit princip toho co se děje a tím se naprosto zklidnit.
Vidět více než jen strach a toky médií, ale zároveň se stát pozorným a jít dále.
Víte, ať má Covid jakoukoliv podobu, či stvoření byl jeho potenciál přesně využit, jak bylo potřeba. Zároveň je to zcela v této době nové a tak se hledají různé cesty pochopení a vnímání.
Na druhou stránku je důležité se tím nestát, ale použít moudrost a srdce.
Věřím v jedinečnou cestu srdce a vidím, zde také mnoho příležitostí k velkým pozitivním změnám ve světě a lidských srdcí.

Přesto je tato doba velice revoluční a je zde velká možnost velkých darů a porozumění.
Tom

Nejnovější příspěvky

  • Každý krok pomáhá

    V nás je ta cesta. V cestě srdce k Vám […]

  • Pohledem a cestou s Tomem

    Umělá inteligence, může přinést spoustu skvělých cest . Planeta Země […]

  • Spontánní povídání s Tomem

    Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční […]