Hloubkový rozbor

Hloubkový rozbor2024-01-16T16:44:57+01:00

Kam směrujete?

Kým jste?

Osobní sezení

 • Jsme složeni z mnoha cest, jak z těch minulých, tak také z těch současných.

 • Také různé návyky a stále se opakující chyby a reakce, které nám brání prožívat svůj život naplno a umět si poradit.

 • Toto sezení je hloubkový rozbor a pohled na tyto události, jak hluboko jsou ukotveny a kolik obsahují energie, tedy vyhodnocení jejich moci na Váš život.

 • Naše chyby a nedořešené události z minulých cest, také z té současné znovu přicházejí, aby nás znovu osvobodily, ale my zareagujeme opět ve stejné poli svého nastavení, tím že se vlastně vůbec nikam neposuneme a vytvoříme opět bariéru a oddálení.
  Než se zase bude opakovat možnost uvolnění z pout návyků, nastavení, odčinění, zlozvyků, které nás vedou stejnojmenně do těch samých reakcí. Proměňuje se vědomí a duše v hloubce otevřenosti a dalších možností.

  V hloubce lásky se vědomí mění a vše co nám je otevřené se zpracovává během našeho sezení.

 • Jdeme více hlouběji do sebe. Snadněji mluvit o svých problémech, o tom, co je pro vás bolestné, čemu se vědomě vyhýbáte.

 • Můžete sami sobě lépe porozumět.

 • V uvolnění a v hlubokých vibrací směrujeme cestu. Vše pak vplouvá na povrch.

 • Pracujeme v hlubokém stavu a děláme celý rozbor.

Uvolnění

 • V tomto sezení uděláme hluboký pohled a rozsah nastavení

 • Je mi umožněno do těchto skrytých vláken psychiky a stavů duše nahlížet, jasnozřivým pohledem a to díky duchovním darům.

 • Pohled nám ukáže na jakých frekvencí fungujete, zároveň kam tou frekvencí směrujete a tím uvidíme, kam se vše může ubírat a jestli není potřeba změnit stav nastavení, aby jste šli více v tom proudu, který potřebujete.

 • Jaké jsou Vaše schopnosti a samozřejmě co jim brání je naplnit.

 • Jaká jsou Vaše slabá místa atd.

 • Jdeme více hlouběji do sebe.

 • Snadněji mluvit o svých problémech, o tom, co je pro vás bolestné, čemu se vědomě vyhýbáte.

 • Můžete sami sobě lépe porozumět.

 • V uvolnění a v hlubokých vibrací směrujeme cestu. Vše pak vplouvá na povrch.

 • Pracujeme v hlubokém stavu a děláme celý rozbor.

K čemu nás sezení dovede?

 • K uvolnění cesty a její nasměrování.

 • K uvolnění mysli a vystoupání skrytých schopností na povrch.

 • Přehled o svém nastavení a vyzařování svého stavu pro svou cestu.

 • Zjištění kdy znovu dojde k nastavení času pro srovnání a již vstoupení do té správné rekace.

 • Celkové očištění.

   

   

 • Směrování ke své frekvenci /PROUDU.

 • Zjištění kam míří vaše cesta v určitých nastaveních.

 • Získáte důležité informace, které Vám pomohou lépe vnímat sebe, tedy lehčeji kráčet v cestě života.

Toto sezení je staženo roku 2007 a stále se rozvíjí.

Vyrovnávací hodnota za toto sezení je 11 999,- Kč

Přejít nahoru