Vnímání záblesku Osudu

Je to jakási cesta, pohled do vaší budoucnosti.

Samozřejmě i s určitým pohledem různých možností, tedy i předpoklad, jak se nejspíše zachováte, neboť toto je proměnlivé a tak se po jakýchsi vláknech vašeho nehmotného bytí podívám a dle záchvěvů vašeho stavu poznám možnosti. Je pravda, že určité oblasti je třeba odžít a samozřejmě, že vše je zcela individuální a u každého jinak, takže pravidlo zde nehledejme.

Proč jsem nazval toto sezení Cesta za Vědmou?

  • Neboť je zde hluboký pohled a pro mě vidění do Vaší budoucnosti.

  • Čerpám zde z nejvyššího astrálního seskupení, tedy na hranici nebeského světa, ale nejedná se zde o nebeský svět.

  • Víte, že píši hodně o tomto astrálu a že není podstatný a mělo by se zde dobře orientovat a umět vnímat toky a stavy nekonečně různých energií a jakých si astrálních vytvořených bytostí, myšlenek atd.

  • V tomto nejvyšším astrálním světě na hranici nebes se nacházejí velice dobré a velice pozitivní seskupení a bytosti, takže je nemožné zde čerpat z nedobrého.

Vědma je seskupení pozitivních sil se zábleskem dívání se do vaší budoucnosti v čistém pohledu. Je to jakási bytost napojená na vnímání záblesku Osudu. Pro mě tento pohled vyžaduje naprosté soustředění, hluboké ztišení těla, mysli. Vnímat jen nejvyšší vzduch astrální. Poté můžeme i vše rozebrat. Je dost možné, že pocítíte či budete vnímat Vědmu a to protože toto seskupení dobra se nachází ve vysokém astrálu, ale přesto se schopností stavu mezi světy.

Vědma je seskupení pozitivních sil se zábleskem dívání se do vaší budoucnosti v čistém pohledu. Je to jakási bytost napojená na vnímání záblesku Osudu. Pro mě tento pohled vyžaduje naprosté soustředění, hluboké ztišení těla, mysli. Vnímat jen nejvyšší vzduch astrální. Poté můžeme i vše rozebrat. Je dost možné, že pocítíte či budete vnímat Vědmu a to protože toto seskupení dobra se nachází ve vysokém astrálu, ale přesto se schopností stavu mezi světy.

Komu je doporučeno sezení?

Odvážlivcům, kteří jsou zároveň schopni pracovat s takovouto důležitou informací. Také pro ty, co se rozhodují v něčem důležitém atd. Doporučoval bych tuto cestu za Vědmou opravdu těm, kteří mají a vnímají, že to je pro ně důležité. Prosím, ze zvědavosti či jen tak nebo esoterická kolečka a jiné určitě ne. Zároveň, kdo jde cestou plynutí Boha, nechť plyne a nechává také tohoto sezení. Tato cesta za Vědmou mi byla otevřena nedávno po dlouhých meditací a vnitřních pohledů jasnozřivosti. Při tomto setkání může také docházet k silným stavům úlevy a jakési lehkosti. Tyto sezení jsou otevřeny z vůle čistého nebe a to z bytosti na hranici nebes.

Toto sezení má pomáhat těm, co to opravdu potřebují.

TOTO SEZENÍ JE URČENÉ TAKÉ PRO ONLINE SETKÁVÁNÍ.

Hodnota za celé sezení je 6 500,- Kč