V hloubce vnímání Bohyně Isis Vás zdravím.

Zvu Vás na cestu za touto královnou, která otevírá nejen cestu života, ale vede také svou specifickou cestou k Bohu. Vstoupení k této Královně je obřad, který má svá pravidla, je hluboce mystický, je to hluboké zasvěcení. Tedy spojení Bohyně Isis a vašeho srdce, kde se vytvoří svatyně poznání. Toto setkání je mystická cesta, na kterou se spolu vydáme. Je to otevření z druhého břehu, cesta, kterou mi bylo dovoleno vyšlapat duchovní prací nejen za tohoto života. Je to skutečné vstoupení do tohoto chrámu této královny. Je to cesta, kterou jsem prošel, a byla plná zkoušek a duchovní práce, abych k tomuto dozrál. Doprovodím Vás k plnému zasvěcení a splynutí. Je to mimořádná cesta, která se otevírá do samotného života. Otevírám toto vstoupení k Bohyni Isis na určitý čas. Je to hluboké zasvěcení, které otevírá cestu života. Tato zasvěcení jsou mimořádná v tom, že se otevírají jak pro samotný život, tak pro krásnou cestu duchovní, vše je propojeno. Je to zasvěcení, které je mimořádné a je třeba, aby se člověk na něj plně připravil. Cesta je vylita pro ty, kteří text přečtou a uslyší volání této cesty. Málo je skutečně těch, kteří jsou vybráni k plnému zasvěcení druhých. Převibrovává se zde zcela i tělesnost, tedy otevírá se do života lehkost a uskutečnění. Tedy určité pomoci, ale to je u každého jinak. Sám jsem ušel mnoho cest před tímto životem a mnoho let v tomto, aby tento klíč mi mohl být předán. Více lidí zasvěcují do astrálních jevů než ke skutečné cestě k této Bohyni a je to tím, že neznají cestu, která je mystická, otevírána z tohoto chrámu Bohyně. Je to hluboké zasvěcení, které je tak otevřeno z druhé strany, a tím se vše uvádí do pohybu. Jsou zde také 3 přání Bohyně Isis, která mnoha lidem změnila život. Je zde mnoho, co se otevírá. Jen by k tomu měl člověk dozrát a vnímat, že to je ta cesta a hodně naslouchat. Cesta je pro vás otevřena, nevím na jak dlouho, protože na čas se zase brány pro tato zasvěcení uzavřou, neboť jsou to dary a těmi se neplýtvá. Z času na čas tato setkání otevírám a jsou pro ty, kteří jsou připraveni na tuto cestu za královnou. Cesta je otevřena. Více na: borl5@seznam.cz.